Báo cáo kết quả kinh doanh tiếng anh là gì

Báo cáo thu nhập bằng tiếng Anh là một báo cáo tài chính cực kỳ quan trọng đối với một doanh nghiệp. Các mức quy định trong báo cáo phải cung cấp độ chính xác tuyệt đối. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những phân tích về báo cáo kết quả kinh doanh bằng tiếng Anh chính xác nhất.

Bạn đang xem: Báo cáo thu nhập tiếng anh là gì

Bạn Đang Xem: Báo cáo kết quả kinh doanh tiếng anh là gì

*

Định nghĩa

Báo cáo thu nhập được gọi là báo cáo thu nhập trong tiếng Anh, viết tắt là p & l. Báo cáo thu nhập còn được gọi là báo cáo thu nhập.

Báo cáo thu nhập được gọi là báo cáo tài chính. Tổng kết, đánh giá các điều kiện và kết quả hoạt động kinh doanh qua các thời kỳ.

Báo cáo kết quả hoạt động giải trí kinh doanh tiếng anh được định nghĩa quen thuộc là Profit and Loss Statement, viết tắt : P&L. Có thể được coi như một quy trình tái hiện lại bằng cách tổng hợp kết quả hoạt động giải trí của một doanh nghiệp trong một khoảng chừng thời hạn .*

Điều khoản liên quan

<3 Entertainment Business English Các khía cạnh kinh tế và tài chính của một doanh nghiệp bao gồm: – Bảng cân đối kế toán – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Thuyết minh báo cáo tài chính

Tính năng

Báo cáo kết quả hoạt động giải trí kinh doanh tiếng anh có đặc trưng gì ?Các số lượng trong báo cáo kết quả hoạt động giải trí kinh doanh trình diễn những thông tin tổng hợp nhất về hiệu suất cao hoạt động giải trí của doanh nghiệp trong kỳ. Điều đó chỉ ra rằng, những nỗ lực đó mang lại doanh thu hay thua lỗ .Đồng thời, nó còn chúng tỏ tình hình sử dụng những thời cơ. Có thể gồm có vốn, chất lượng lao động, kỹ thuật và kinh nghiệm tay nghề quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp .*

Ý nghĩa

<3 Rất quan tâm đến hoạt động kinh doanh vì nó thể hiện những con số về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mà doanh nghiệp đã thực hiện trong một khoảng thời gian.

Đối với các nhà quản lý tài chính, nó còn được coi là một cách tính toán hiệu quả kinh doanh trong tương lai.

Họa tiết

Xem Thêm: Cách Chào Buổi Sáng Bằng Tiếng Hàn Quốc Thông Dụng Nhất

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giải trí tổng hợp lãi lỗ trong kỳ. Mức lao động trong báo cáo được sắp xếp để thể hiện phương trình:

Doanh thu – Chi phí = Lợi nhuận

-Theo chế độ kế toán hiện hành, hoạt động của doanh nghiệp được chia thành hoạt động thương mại và hoạt động khác. Trong đó, quá trình kinh doanh bao gồm hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính.

Xem thêm: hemoq mom® là thực phẩm bổ sung cho bà bầu hemoq mom hộp 30 viên

– Nguyên tắc để lập báo cáo kết quả kinh doanh là phải nhìn nhận được từng loại lệch giá ( lệch giá hoạt động giải trí kinh doanh và phân phối dịch vụ, lệch giá hoạt động giải trí kinh tế tài chính, thu nhập khác ) và những ngân sách đã bỏ ra để đạt được lệch giá đó. Các khoảng cách giữa lệch giá và ngân sách bỏ ra là doanh thu .*

Nội dung

Hình ảnh minh họa tình hình kinh tế và tài chính của doanh nghiệp.

Doanh thu thuần bán hàng = doanh thu bán hàng – giảm trừ doanh thu .

Trong đó: Các khoản giảm trừ khấu hao bao gồm: chiết khấu thương mại, chiết khấu hàng bán, giá trị hàng bán bị trả lại và các khoản thuế gián thu đã bao gồm trong giá bán. Giá vốn hàng bán là tổng chi phí sản xuất của loại và số lượng sản phẩm, hàng hoá đã bán trong kỳ. Giá vốn hàng bán được tính theo một trong các phương pháp sau: FIFO, FIFO, bình quân gia quyền. Đối với doanh thu, mỗi doanh nghiệp có pháp luật riêng. Có thể có cấu trúc vốn khác nhau, thuế suất có thể hoàn toàn tách biệt, độc lập với nhau và lượng của cải dùng cho hoạt động kinh doanh và giải trí cũng không giống nhau. Vì vậy, để bảo vệ doanh nghiệp. So sánh và xem xét kinh tế và tài chính Trong trường hợp này, các nhà quản lý kinh tế và tài chính có thể đặt ra các mục tiêu thu nhập như sau:

Xem Thêm: Nghe tiếng ve kêu trong tai là triệu chứng của bệnh gì?

Thu nhập Trước Lãi suất và Thuế (ebit) = Doanh thu thuần Ít hơn Giá vốn Hàng bán Giảm Chi phí Bán hàng Ít Chi phí Hành chính hơn .

Hay thu nhập trước lãi và thuế = thu nhập ròng – hoạt động sản xuất kinh doanh giải trí tổng lợi nhuận trước thuế = lợi nhuận trước lãi và thuế – lãi tiền vay phải trả trong kỳ hiện tại.

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế x (1 – Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp) .

Hạn chế đối với Báo cáo thu nhập

Lợi nhuận là một hồ sơ bị ảnh hưởng phần lớn bởi quyết định lựa chọn chính sách kế toán của doanh nghiệp. Các nhà quản lý thường cố tình can thiệp vào việc xác định khả năng sinh lời, và trong một số trường hợp có thể phóng đại thực tế này. Hoạt động này được mô tả là quản lý thu nhập.

*

Tuy nhiên, việc quản lý thu nhập không tạo thêm giá trị cho dòng tiền. Do đó, các nhà phân tích cần bổ sung báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất để đánh giá chất lượng của các khoản thu nhập.

Xem thêm: Từ đồng hồ có nghĩa là gì? Clockwork là gì và ý nghĩa của từ clockwork là gì

Ở trên, bài viết Báo cáo kết quả kinh doanh bằng tiếng Anh là gì (p & l) đã hoàn thành kiến ​​thức của bạn. Hi vọng rằng bạn có thể áp dụng nó vào công việc kinh doanh của mình một cách dễ dàng và hiệu quả.

Xem Thêm: PC (Personal Computer) là gì? PC có phải là máy tính để bàn không? – Thegioididong.com