Lệnh Dim Trong Cad

Bạn đang quan tâm đến: Lệnh Dim Trong Cad tại Soloha.vn

Lệnh dim trong cad

Video Lệnh dim trong cad

Lệnh dim trong cad là một trong những lệnh thường được sử dụng để đo kích thước trong autocad . Chúng được sử dụng để tạo các đường kích thước trước cho bản vẽ. Điều này làm cho việc chia tỷ lệ bản vẽ dễ dàng và chính xác hơn.

Bạn đang xem:

Sử dụng lệnh thứ nguyên

dli: Đo lường các đoạn đường thẳng. Cách thực hiện: dli => dấu cách 1 lần => chọn điểm đầu và điểm cuối của đoạn cần ghi kích thước hoặc 2 lần, sau đó chọn đoạn cần ghi kích thước.

dal: Đo các đoạn đường chéo. Cách thực hiện: dal => dấu cách 1 lần => chọn điểm bắt đầu và điểm kết thúc của dấu gạch chéo bạn muốn thứ nguyên hoặc dấu cách 2 lần, sau đó chọn dấu gạch chéo bạn muốn thứ nguyên.

di: Xem thuộc tính đối tượng. di – dist đo khoảng cách và góc giữa hai điểm.

dco: Đo liên tục. Cách thực hiện: dco => dấu cách => chọn dòng tối cần làm tối tiếp theo (sau khi sử dụng lệnh dli hoặc dal, …).

dra: Đo bán kính của hình tròn hoặc cung tròn. Cách thực hiện: dra => dấu cách, sau đó chọn hình tròn hoặc cung tròn để đo bán kính.

ddi: Đo đường kính của hình tròn. Phương thức thao tác: ddi => space Chọn đường tròn lấy đường kính, chọn điểm đặt đường kích thước.

dar: đo bằng radian. Cách sử dụng: dar => space Chọn cung có độ dài bạn muốn lấy và chọn điểm để đặt đường kích thước.

dba: Đo đường kích thước tổng thể ở trên. Cách dùng: dba => dấu cách 2 lần chọn điểm dầu muốn lấy kích thước tổng => chọn điểm cuối muốn lấy kích thước tổng.

dor: Viết tọa độ của điểm. Cách dùng: dor => dấu cách chọn điểm cân bằng để lấy tọa độ => chọn tọa độ cần lấy theo x (xdatum), y (ydatum),…. Thêm văn bản vào tọa độ (mtext, text), angle (góc), …

dan: Đo kích thước góc. Cách dùng: dan => dấu cách để chọn đường thứ nhất và thứ hai của hai đường thẳng cắt nhau và lấy góc giữa chúng => rê chuột chọn góc và điểm cần đo để đặt giá trị đo.

dda: giữ chặt chân không khi di chuyển đối tượng và tránh nhảy (cách thực hiện khi di chuyển đối tượng có kích thước liên kết: dda => dấu cách chọn đối tượng kích thước để di chuyển => dấu cách.

Sao chép kích thước

dimregen: Tái tạo đường đen. Chủ yếu được sử dụng khi chúng ta đang làm tối bên trong bố cục.

dimassoc (select = 2): Viết kích thước trong bố cục để khớp với phía mô hình.

d- dimstyles: Đặt kiểu kích thước.

Xem thêm:

dal -dimaligned: chỉ định kích thước xiên

deb – dimedit: thay đổi kích thước

div – Chia: Chia một đối tượng thành các phần bằng nhau

dli – dimlinear: chỉ định kích thước dọc hoặc ngang

do – donut: vẽ mẫu khăn quàng cổ

dt – dtext: viết văn bản

Theo Quy mô của Tính năng Thứ nguyên. Chọn “Vừa vặn” và chọn “Chú thích”.

lệnh dim trong cad 2015

Trước khi ghi chú, chúng tôi sẽ chọn một tỷ lệ trong phần “Tỷ lệ ký hiệu cho chế độ xem hiện tại” ở ngoài cùng bên phải.

Ví dụ: chúng tôi hoạt động mờ dựa trên bất kỳ tỷ lệ nào, sau đó chọn tỷ lệ đó. Ngoài ra, chúng tôi đã thêm văn bản. Siêu nhanh chóng và dễ dàng chỉ với 1 cài đặt mờ và 2 văn bản.

Ví dụ về lệnh độ dài trong cad

Đo lường các phân đoạn đường ngang và dọc trong autocad

Đầu tiên, hãy nhập công cụ chú thích và chọn Tuyến tính (phím tắt: dli enter).

Nhấn dli + enter hai lần, sau đó nhấp vào đường bạn muốn đo.

Đo kích thước xiên trong autocad

Chuyển đến công cụ kích thước và chọn căn chỉnh hoặc nhập: (dal + enter).

Bước 1: Chỉ định nguồn gốc của dòng mở rộng đầu tiên HOẶC: Nhấp chuột trái vào điểm đầu tiên của dòng.

Bước 2: Chỉ định điểm gốc của dòng mở rộng thứ hai: Nhấp vào phần còn lại của dòng.

Bước 3: Kéo chuột sang một bên và nhấp vào một vị trí để tạo đường kích thước.

Lệnh xác định kích thước liên tục trong cad

Bước 1: Sử dụng phím tắt dli hoặc dal để đo đoạn thẳng 12, cách thực hiện tương tự như trên. Và đo từ điểm đầu (điểm 1) đến điểm cuối (điểm 2).

Bước 2: Cũng vào Công cụ thứ nguyên -> Chọn Tiếp tục hoặc (Phím tắt: dco + enter) Thuộc tính.

Sau đó, nhấp chuột trái vào điểm 4 để đo kích thước của hàng 34.

Tiếp tục chọn trái chuột tại điểm 6 và đo kích thước của 56 dòng. Sau khi đo xong, chúng ta kết thúc lệnh và nhấn Enter.

Xem thêm:

Đây là kết quả đo độ dài của các đoạn liên tiếp. Sử dụng lệnh định cỡ này sẽ giúp bạn đo nhanh các đoạn thẳng có nhiều độ dài.

Danh mục: