Quản trị hàng tồn kho là gì? Vai trò của quản lý hàng tồn kho?

Quản trị hàng tồn kho là gì

Video Quản trị hàng tồn kho là gì

Quản lý hàng tồn kho là một trong những thách thức mà các doanh nghiệp luôn phải tìm ra giải pháp tốt nhất để đảm bảo quản lý tốt và chặt chẽ vốn lưu động. Doanh nghiệp quản lý hàng tồn kho kém sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa. Vì vậy, muốn tăng doanh thu đồng thời tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận thì doanh nghiệp phải có biện pháp quản lý hàng tồn kho tốt để giảm thiểu mọi rủi ro, giúp doanh nghiệp có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

1. Quản lý hàng tồn kho là gì?

Quản lý hàng tồn kho là việc quản lý việc đảm bảo nguồn lực tồn kho ở mức tối ưu để đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và giảm thiểu chi phí tồn kho của doanh nghiệp.

Quản lý hàng tồn kho là một công việc phức tạp luôn tồn tại hai mặt đối lập. Một mặt, các công ty cần tăng lượng hàng tồn kho để đảm bảo sản xuất liên tục, không bị gián đoạn, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Mặt khác, sự gia tăng hàng tồn kho dẫn đến tăng các chi phí liên quan đến hàng tồn kho, chẳng hạn như chi phí lưu trữ và quản lý. Do đó, các doanh nghiệp tìm cách cân bằng giữa việc đầu tư vào hàng tồn kho với lợi ích của việc đáp ứng nhu cầu sản xuất và khách hàng với chi phí thấp nhất.

Phương pháp quản lý khoảng không quảng cáo

Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh hoặc sản phẩm được phân tích, các công ty sẽ sử dụng các phương pháp quản lý hàng tồn kho khác nhau. Một số phương pháp quản lý này bao gồm sản xuất đúng lúc (jit), lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu (mrp), số lượng đặt hàng kinh tế (eoq) và ngày trong kho (dsi).

– Just-In-Time Management (jit) – Mô hình sản xuất này bắt nguồn từ Nhật Bản vào những năm 1960 và 1970, và Toyota Motor ™ đã đóng góp phần lớn vào sự phát triển của nó. Cách tiếp cận này cho phép các công ty tiết kiệm rất nhiều tiền và giảm lãng phí bằng cách chỉ giữ lại lượng hàng tồn kho cần thiết để sản xuất và bán sản phẩm. Cách tiếp cận này làm giảm hàng tồn kho và chi phí bảo hiểm, cũng như chi phí thanh lý hoặc loại bỏ hàng tồn kho dư thừa. Quản lý hàng tồn kho tại jit có thể đầy rủi ro. Nếu nhu cầu tăng đột biến, các nhà sản xuất có thể không tìm được hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu, gây tổn hại đến uy tín của họ với khách hàng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của họ với khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Ngay cả độ trễ nhỏ nhất cũng có thể là vấn đề; nếu đầu vào chính không đến “đúng lúc”, nó có thể gây ra tắc nghẽn.

– Lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu (mrp) – Phương pháp quản lý hàng tồn kho này dựa vào dự báo bán hàng, có nghĩa là nhà sản xuất phải có hồ sơ bán hàng chính xác để chuẩn bị lập kế hoạch chính xác các yêu cầu về hàng tồn kho và thông báo các yêu cầu này cho các nhà cung cấp nguyên vật liệu kịp thời thái độ. Ví dụ: một nhà sản xuất ván trượt tuyết sử dụng hệ thống kiểm kê mrp có thể đảm bảo rằng các vật liệu như nhựa, sợi thủy tinh, gỗ và nhôm có trong kho dựa trên các đơn đặt hàng dự báo. Không có khả năng dự báo chính xác doanh số bán hàng và lập kế hoạch mua hàng tồn kho ngăn cản các nhà sản xuất đáp ứng các đơn đặt hàng.

– Số lượng đặt hàng kinh tế (eoq) – Mô hình này được sử dụng để quản lý hàng tồn kho bằng cách tính toán số lượng đơn vị một công ty nên thêm hàng loạt vào mỗi mặt hàng đặt hàng để giảm tổng chi phí tồn kho, giả sử rằng nhu cầu của người tiêu dùng không đổi. Chi phí hàng tồn kho trong mô hình bao gồm chi phí ghi sổ và chi phí thiết lập. Mô hình eoq đảm bảo rằng số lượng hàng tồn kho được đặt hàng phù hợp cho mỗi lô hàng, do đó các công ty không phải đặt hàng quá thường xuyên và không bị dư thừa hàng tồn kho. Nó giả định rằng có sự đánh đổi giữa chi phí giữ hàng tồn kho và chi phí xây dựng nó, và khi cả chi phí xây dựng và giữ hàng đều được giảm thiểu, thì tổng chi phí hàng tồn kho cũng được giảm thiểu.

– Số ngày Hàng tồn kho đã Bán (dsi) – là một tỷ số tài chính cho biết thời gian trung bình mà một công ty cần để biến hàng tồn kho của mình (bao gồm cả công việc đang xử lý) thành doanh số bán hàng mỗi ngày. dsi còn được gọi là Ngày tồn kho trung bình, Ngày tồn kho (dio), Ngày tồn kho (dii), Ngày bán hàng tồn kho hoặc Ngày tồn kho và được hiểu theo một số cách. Cho biết tính thanh khoản của hàng tồn kho, con số này cho biết hàng tồn kho hiện tại của công ty có thể tồn tại trong bao nhiêu ngày. Nói chung, chỉ số thấp hơn được ưa thích hơn vì nó cho thấy thời gian phát hành ngắn hơn, mặc dù chỉ số trung bình thay đổi theo ngành.

Quản lý khoảng không quảng cáo là “ quản lý khoảng không quảng cáo ” trong tiếng Anh.

Xem thêm: Phương pháp Kiểm kê Định kỳ là gì? Tính năng và ví dụ?

2. Vai trò của quản lý hàng tồn kho:

Cho thấy vai trò của quản lý khoảng không quảng cáo:

– Đảm bảo cung cấp, dự trữ và sử dụng kinh tế những nguyên vật liệu có ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

– Đảm bảo quá trình sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện liên tục, thường xuyên theo kế hoạch.

– Thúc đẩy dòng nguyên vật liệu nhanh chóng, sử dụng hợp lý quỹ, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

–Kiểm tra tình hình thực hiện cung ứng vật tư, đối chiếu với tình hình sản xuất, vận hành, kho bãi, báo cáo bộ phận mua hàng kịp thời có biện pháp xử lý.

p>

– Đảm bảo rằng có đủ thành phẩm cung cấp cho thị trường.

Tầm quan trọng của việc quản lý hàng tồn kho:

– Công tác quản lý hàng tồn kho rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để hoạt động sản xuất và vận hành được diễn ra thường xuyên, liên tục, phải thường xuyên đảm bảo đủ vật tư, năng lượng về số lượng và thời gian. Về chất lượng, chất lượng. Đây là câu hỏi bắt buộc, nếu thiếu nó thì quá trình sản xuất không thể đạt được.

Xem thêm: Tài trợ hàng tồn kho là gì? Các tính năng và lợi thế của tài trợ hàng tồn kho là gì?

– Các doanh nghiệp sản xuất cần vật chất và năng lượng để tồn tại. Vì vậy, đảm bảo năng lượng cho sản xuất là nhu cầu khách quan và là điều kiện chung của sản xuất trong toàn xã hội.

-Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại cần phải có hàng hóa để tồn tại, vì vậy cần phải đảm bảo có đủ hàng hóa để cung cấp cho thị trường và xã hội.

Thử thách quản lý khoảng không quảng cáo

Những thách thức chính của việc quản lý hàng tồn kho là có quá nhiều hàng để bán, không có đủ hàng để thực hiện đơn đặt hàng và không biết bạn còn hàng gì và ở đâu. Các rào cản khác bao gồm:

– Nhận Chi tiết Khoảng không quảng cáo Chính xác: Nếu bạn không có thông tin chi tiết về khoảng không quảng cáo chính xác, không có cách nào để biết khi nào cần bổ sung hoặc phiếu bầu trong kho diễn ra tốt.

– Quy trình làm việc kém: Quy trình thủ công hoặc lỗi thời có thể dễ dẫn đến lỗi và làm chậm hoạt động.

– Thay đổi nhu cầu của khách hàng : Thị hiếu và nhu cầu của khách hàng thường xuyên thay đổi. Nếu hệ thống của bạn không thể theo dõi xu hướng, làm thế nào bạn biết khi nào và tại sao sở thích của họ thay đổi?

– Tận dụng tối đa không gian nhà kho: Nếu khó tìm thấy các sản phẩm tương tự, nhân viên sẽ lãng phí thời gian. Thành thạo quản lý hàng tồn kho có thể giúp loại bỏ thách thức này.

Xem thêm: Quản lý Khoảng không quảng cáo là gì? Nội dung quản lý hàng tồn kho

Hàng tồn kho của công ty là một trong những tài sản có giá trị nhất. Trong bán lẻ, sản xuất, dịch vụ thực phẩm và các ngành sử dụng nhiều hàng tồn kho khác, các yếu tố đầu vào và hàng hóa sản xuất của công ty là trọng tâm của hoạt động kinh doanh. Thiếu hàng tồn kho khi nào và ở đâu cần thiết có thể vô cùng bất lợi.

Ngoài ra, hàng tồn kho có thể được coi là một khoản nợ phải trả (nếu không theo nghĩa kế toán). Số lượng lớn hàng tồn kho có nguy cơ bị hư hỏng, mất cắp, hư hỏng hoặc thay đổi theo yêu cầu. Hàng tồn kho phải được bảo hiểm và nếu không được bán kịp thời, nó có thể phải được xử lý khi thông quan – hoặc chỉ đơn giản là tiêu hủy.