Quỹ bảo hiểm xã hội là gì? Các quy định về quỹ bảo hiểm xã hội?

Hiện nay, quỹ bảo hiểm xã hội có vai trò rất lớn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện. Trong bài viết này, bạn sẽ được tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quỹ bảo hiểm xã hội.

Cơ sở pháp lý:

Bạn Đang Xem: Quỹ bảo hiểm xã hội là gì

– Đạo luật An sinh Xã hội 2014.

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Quỹ an sinh xã hội là gì?

Điều 3 (4) Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về quỹ bảo hiểm xã hội như sau:

Quỹ bảo hiểm xã hội là quỹ tài chính độc lập với ngân sách nhà nước, do người lao động và người sử dụng lao động đóng và được hình thành với sự hỗ trợ của Nhà nước.

Tiếng Anh của

quỹ bảo hiểm xã hội là: “BHXH fund”.

2. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ Bảo hiểm xã hội:

Điều 5 (4) Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định quỹ bảo hiểm xã hội phải được quản lý tập trung, thống nhất, công khai và minh bạch. Các quỹ được sử dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ hình thành.

Các thành phần của quỹ bảo hiểm xã hội bao gồm:

– Quỹ ốm đau và thai sản.

Xem thêm: Tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội, Đường dây nóng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

– Quỹ Bệnh tật và Tai nạn nghề nghiệp.

– Quỹ Hưu trí và Sinh tồn.

3. Các quy định của Luật Quỹ bảo hiểm xã hội:

Nguồn Quỹ Bảo hiểm xã hội

Theo Điều 82 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, quỹ bảo hiểm xã hội có 5 nguồn chính, bao gồm:

– Do chủ lao động đóng.

Người sử dụng lao động là người đóng bảo hiểm xã hội chiếm tỷ trọng lớn trong quỹ bảo hiểm xã hội và đóng theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Mức đóng góp được tính theo tỷ lệ phần trăm quỹ lương của doanh nghiệp và đơn vị chi cho người lao động.

Người sử dụng lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội có thể giảm bớt gánh nặng khi người lao động không may gặp rủi ro, tai nạn, bệnh tật, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội

– Nhân viên trả tiền.

Xem Thêm: Tư vấn Bảo hiểm xã hội Một lần Trực tuyến Miễn phí

Bằng cách đóng góp một phần thu nhập của mình vào quỹ an sinh xã hội, người lao động có thể giúp giảm bớt gánh nặng khi rủi ro phát sinh và đảm bảo họ có một nguồn thu nhập ổn định để giúp họ sống khi về già. .

Người lao động có đóng góp mới, chính sách lương hưu hay trợ cấp mai táng, thai sản … đều hoạt động dựa trên quỹ bảo hiểm xã hội.

– Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư của quỹ.

Thu nhập đầu tư của quỹ là một trong những khoản mục quan trọng giúp tăng quỹ an sinh xã hội.

Đầu tư tiền nhàn rỗi của quỹ bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đảm bảo rằng các khoản tiền tuyệt đối an toàn và có tính thanh khoản cao.

+ Phải có lãi.

+ Đáp ứng nhu cầu đóng góp thường xuyên của hệ thống bảo hiểm xã hội mới nổi.

Xem Thêm: Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là gì?

Xem Thêm: Tỷ lệ đóng góp và tỷ lệ đóng góp của Bảo hiểm xã hội năm 2022: Medicare, Medicare, Medicare, An sinh xã hội

– Hỗ trợ của Nhà nước

Khi quỹ bị thua lỗ do nhiều nguyên nhân mà việc thực hiện an sinh xã hội không đảm bảo được thì nhà nước sẽ hỗ trợ thêm cho quỹ an sinh xã hội để quỹ tiếp tục thực hiện chính sách. Sách Lợi ích.

– Các nguồn thu nhập hợp pháp khác

Các nguồn thu nhập khác từ quỹ an sinh xã hội, chẳng hạn như:

+ Sự đóng góp, ủng hộ của các cá nhân, tổ chức từ thiện trong và ngoài nước.

+ Tiền phạt chậm nộp cho đơn vị BHXH.

+ Các khoản phạt do các đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo hiểm.

Theo quy định hiện hành, người lao động đóng bảo hiểm xã hội bằng 5% tiền lương hàng tháng và bảo hiểm y tế bằng 1% tiền lương tháng. Người sử dụng lao động đóng 15% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và 2% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm y tế.

Xem thêm: Xem các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Sử dụng quỹ an sinh xã hội

– Chi trả các quyền lợi an sinh xã hội cho người lao động.

– Đóng bảo hiểm y tế đối với người đang nghỉ hưu, nghỉ việc hưởng chế độ tai nạn lao động, ốm đau, thai sản hàng tháng đối với người nghỉ sinh con, nuôi con nuôi, nghỉ ốm đau đối với người lao động thuộc danh mục bệnh cần điều trị lâu dài do Bộ Y tế công bố.

– Phí Quản lý An sinh Xã hội.

– Nộp phí giám định mức suy giảm khả năng lao động khi người sử dụng lao động không giới thiệu đi giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả giám định đạt mức phúc lợi, bảo hiểm xã hội.

– Đầu tư để duy trì và tăng trưởng.

Phí quản lý an sinh xã hội

– Phí Quản lý An sinh Xã hội được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ sau:

Xem Thêm: Tư vấn Gia hạn Sổ Bảo hiểm Xã hội Trực tuyến Miễn phí

+ Xúc tiến, quảng bá chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo hiểm xã hội;

+ Cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội và hiện đại hóa hệ thống quản lý; xây dựng và quản lý đối tượng tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội;

+ Tổ chức thu, chi bảo hiểm xã hội và vận hành cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp.

– Nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này được trích hàng năm từ lợi nhuận của các hoạt động đầu tư của Quỹ.

Chính phủ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội 3 năm một lần để xác định mức chi phí quản lý an sinh xã hội.

– Thủ tướng sẽ nói rõ hơn về vấn đề này.

Nguyên tắc đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội

Hoạt động đầu tư của quỹ bảo hiểm xã hội phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và thu hồi vốn đầu tư.

Xem thêm: Chi phí đăng ký vào Sở An sinh Xã hội là bao nhiêu? Cách tính tiền lương đóng góp an sinh xã hội năm 2022?

Xem Thêm: TCP/IP là gì? Cấu trúc bộ mô hình giao thức TCP/IP

Hình thức đầu tư

– Mua trái phiếu chính phủ.

– Theo xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hoạt động gửi tiền, mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt.

– Cho vay ngân sách nhà nước.

– Chính phủ nêu chi tiết bài viết này.

4. Mục đích sử dụng quỹ an sinh xã hội:

Xác định mục đích của quỹ an sinh xã hội là một trong những vấn đề quan trọng để đảm bảo rằng quỹ được sử dụng đúng mục đích mà quỹ được thành lập. Đồng thời, tránh những tổn thất ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức và quyền lợi của người được bảo hiểm.

Theo Điều 82 của Luật Bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm xã hội chủ yếu được sử dụng cho hai mục đích sau:

-Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định

Xem thêm: Bạn có thể nhận được bao nhiêu từ An sinh xã hội một lúc? Làm thế nào để tính toán lợi nhuận?

Cung cấp quyền lợi cho người lao động cũng là mục đích chính của việc trích lập quỹ bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo mọi người có cuộc sống tốt hơn, yên tâm làm việc và về nhà nhẹ đi phần nào gánh nặng. .

-Trả phí Quản lý An sinh Xã hội

Ngoài việc chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người hưởng theo quy định, quỹ bảo hiểm xã hội còn được dùng để chi trả phí quản lý bảo hiểm xã hội.

Phí hành chính bao gồm các khoản sau:

+ Chi quảng bá, quảng bá chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo hiểm xã hội.

+ Cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp tổ chức thu, nộp bảo hiểm xã hội và phí đại lý hoạt động.

+ Chi phí cải cách thủ tục bảo hiểm xã hội, hiện đại hóa hệ thống quản lý; phát triển và quản lý đối tượng tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội.

Xem thêm: Điều kiện, quyền lợi và thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Quỹ bảo hiểm xã hội là một quỹ quan trọng trong hệ thống quỹ của Việt Nam. Quỹ bảo hiểm xã hội được thành lập và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

5. Vai trò của quỹ bảo hiểm xã hội:

Trong nền kinh tế thị trường, việc hình thành quỹ bảo hiểm xã hội có vai trò to lớn trên các mặt sau:

-Về chính trị xã hội:

Sự hình thành của quỹ bảo hiểm xã hội hình thành hệ thống an sinh xã hội. Bởi khi người lao động bị mất việc làm, hoặc không còn khả năng lao động và phải nghỉ việc, nếu họ không có nguồn thu nhập để bảo vệ khi mất thu nhập thì sẽ dẫn họ vào con đường tệ nạn xã hội … tệ hại đó. thảm họa xã hội là xã hội Bất ổn kinh tế, bất ổn chính trị, và sự suy yếu của lĩnh vực hàng đầu. Nhưng nếu có BHXH chi trả cho họ để họ sống khi tính mạng họ gặp rủi ro thì các hiện tượng tiêu cực trong xã hội sẽ được hạn chế. Trên cơ sở đó, có thể nói, thông qua việc tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ BHXH đã góp phần hình thành hệ thống an ninh chính trị xã hội và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

– Về Kinh tế:

Quỹ bảo hiểm xã hội là quỹ tài chính độc lập ngoài ngân sách nhà nước, được phân phối lại cho mọi thành viên theo quy định của pháp luật khi thu nhập của người được bảo hiểm ngừng hoặc giảm do tạm thời hoặc do xã hội phân phối lại. Quỹ bảo hiểm góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế và an sinh xã hội của người được bảo hiểm trước những khó khăn, rủi ro trong xã hội. Mặt khác, BHXH có chức năng phân phối lại “lấy nhiều bù ít” giúp ổn định và thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo cho người lao động cảm giác an tâm trong sản xuất.

– Giới thiệu về Thị trường tài chính:

Các khoản đóng góp của các đơn vị tham gia hầu hết mang tính chất tích lũy, tức là rủi ro xảy ra do tính chất cụ thể của rủi ro mà người lao động phải đối mặt, cụ thể là khi rủi ro xảy ra, lợi ích không được trả ngay lập tức. Cùng với nguyên tắc “đóng rủi ro”, đặc điểm này làm cho các khoản đóng BHXH trở nên nhàn rỗi. Trong nền kinh tế thị trường, nguồn tài chính tự do của BHXH sẽ chuyển sang thị trường tài chính như một sự vận động tất yếu.

Xem thêm: Mẫu Giấy xác nhận đóng BHXH cập nhật năm 2022

Trên thị trường tài chính, quỹ an sinh xã hội mua và bán trái phiếu, cổ phiếu, chứng khoán tiền tệ và các công cụ tài chính khác để chuyển các khoản đóng góp an sinh xã hội trong tài khoản thành vốn thông qua các hoạt động đầu tư tài chính của quỹ và cung cấp tiền ra thị trường . Với vai trò này, quỹ BHXH được xếp vào loại trung gian tài chính phi ngân hàng. Chu trình tài chính của quỹ bảo hiểm xã hội là chu trình tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua thị trường tài chính. Việc tham gia của quỹ bảo hiểm vào thị trường tài chính được thực hiện trên hai thị trường: thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

Trên thị trường tài chính sơ cấp, việc mua và bán chứng khoán do các quỹ bảo hiểm phát hành lần đầu tiên sẽ làm tăng quy mô của các quỹ đầu tư trên thị trường.

Trên thị trường thứ cấp, các giao dịch công cụ tài chính vì lợi ích của quỹ sẽ giúp tăng tính thanh khoản của thị trường. Hoạt động tích cực của quỹ bảo hiểm xã hội không chỉ cung cấp tài chính cho nền kinh tế, mà còn giảm thiểu rủi ro thanh khoản và chuyển hóa tốt hơn thời gian đáo hạn của các công cụ tài chính.

Xem Thêm: Ốc siết cáp là gì – Hoàng Vina

Vì vậy, BHXH là một trong những chính sách xã hội không thể thiếu và quan trọng của mọi quốc gia nhằm góp phần củng cố hệ thống chính trị, ổn định đời sống kinh tế – xã hội, lành mạnh hóa thị trường. tài chính.