Tuổi nào xông nhà cho 12 con giáp để dữ hoá lành, đón tài lộc cả năm?

Tuổi 1962 hợp tuổi nào xông nhà 2021

12 con vật Khuyến nghị về tuổi trông nhà vào đêm giao thừa năm 2022

<3

Các tuổi hợp với gia chủ: Nhâm Tý 1952 (tốt), Nhâm tuất 1982 (tốt), đinh sửu 1997 (tốt), tân sửu 1961 (tốt), đinh hai 1947 (trung bình), Bính tuất 1946 (tổng hợp), Bính Thìn 1976 (tốt), giáp thân 1944 (tốt), đinh mão 1967 (tổng hợp), năm dậu 1969 (tốt).

Hợp tuổi gia chủ bình vượng đào: đinh Sửu 1997 (công bằng), nhâm sâm 1952 (công bằng), canh tuất 1970 (công bằng), tân hải 1971 (công bằng), nhâm tuất 1982 (tổng hợp), Ất Sửu 1985 (tổng hợp), làm vườn 2000 (tổng hợp), tân sửu 1961 (tổng hợp), vest 1954 (tướng số), giáp thân 1944 (tướng số).

Tuổi khả năng chi trả của địa chủ: dinh hoi 1947 (công bằng), binh mã 1946 (công bằng), tân niên 1961 (công bằng), bình gầy 1976 (công bằng), canh ty 1960 (công bằng) , 1990 (khá), dậu 1969 (trung bình), 1968 (trung bình), đinh sửu 1977 (trung bình) và tân niên 1991 (trung bình).

Tuổi hợp làm nhà: canh tuất 1970 (công bằng), Ất Sửu 1985 (công bằng), canh tuất 2000 (công bằng), đinh hai 1947 (công bằng), tân sửu 1961 (công bằng)) , Năm Quý Hợi 1994 (Tốt), Năm 1962 (Tổng Hợp), Năm Kỷ Hợi 1960 (Tổng Hợp), Năm Ất Hợi 1955 (Tổng Hợp), Năm Mậu Tuất 1946 (Tổng Hợp).

Những tuổi mà gia chủ có thể uống được: đinh sửu 1997 (tốt), nhâm tuất 1952 (tốt), nhâm tuất 1982 (tốt), đinh mão 1967 (tốt), giáp tý Năm 1944 (trung bình), giáp dần 1974 (trung bình), năm 1945 (trung bình), giáp tý 1964 (trung bình), đinh hai 1947 (trung bình), Bính ngọ 1966 (trung bình).

Xem tuổi động thổ năm 2022 tuổi của từng con bò

Tuổi thích hợp để gia chủ xông đất tuổi Ất Sửu: canh Tý 1960 (tốt), Ất Tỵ 1945 (tốt), canh hợi 1990 (tốt), đinh hai 1947 (tốt), gà năm 1969 (công bằng), đinh sửu 1977 (công bằng), đinh sửu 1997 (công bằng), Bính ngọ 1966 (công bằng), giáp dần 1974 (công bằng), Ất Mão 1975 (công bằng).

Các tuổi hợp với gia chủ tuổi đinh sửu: năm 1945 (bính), Giáp ngọ 1954 (hợi), Nhâm dần 1962 (bĩ), 1982 (bĩ) và Giáp Tý 1984 (hợi). .

Các tuổi hợp với gia chủ: Ất dậu 1969 (tốt), đinh dậu 1947 (tốt), canh tý 1960 (hợp), đinh tý 1977 (hợp), canh ngựa 1990 (tạm được) )), Kỷ Sửu 1961 (Tổng hợp), Kỷ Mão 1999 (Tổng hợp), Bản đồ Phẳng 1946 (Tổng hợp), Năm Mậu dịch 1998 (Tổng hợp), Bính Thìn 1976 (Tổng hợp).

Tuổi hợp với gia chủ tuổi tân dậu: Kỷ dậu 1969 (nam), Giáp ngọ 1954 (nam), canh tý 1960 (nam), Giáp tuất 1984 (nam), Giáp ngọ. canh 1990 (chung cu), can tu 1962 (trung binh), tuan 1961 (trung binh), dinh dau 1957 (trung binh), dinh hai 1947 (trung binh), binh tu 1946 (trung binh).

Hợp tuổi xông đất cho chủ nuôi bò quý: năm 1945 (công bằng), đinh sửu 1997 (công bằng), giáp dần 1974 (công bằng), Bính ngọ 1966 (công bằng), at Mao 1975 (chung), 1982 (chung), 1996 (chung), 1957 (chung), 1953 (chung), 1952 (chung) guinea pig.

<3

Tuổi xông đất của gia chủ tuổi bính dần: là năm Quý Hợi 1954 (tốt), Quý Hợi 1982 (tốt), Bính Ngọ 1966 (tốt) ), năm Kỷ Hợi 1970 (tốt), uống một ngày. 1942 (hội chợ), binh mã 1946 (tốt), định cư 1967 (tốt), chiếu 1990 (công bằng), định mệnh 1997 (công bằng)), mai tuat 1958 (trung bình).

Tuổi thích hợp để gia chủ xông đất là: Bính tuất 1946 (tốt), canh ngọ 1990 (tốt), tân dậu 1961 (trung bình), đinh hai 1947 (tốt), tân mão. oi 1991 (chung), Kỷ Dậu 1969 (chung), Kỷ Mão 1999 (chung), Hợi và Ngọ 1966 (chung), nhâm ngọ 1942 (chung), Canh Tý 1960 (chung).

Tuổi thích hợp để xông đất cho gia chủ xem dần: Nhâm tuất 1982 (tốt), Bính ngọ 1966 (tốt), Ất Mùi 1945 (hợp), đinh dậu 1967 (tốt)), Ất Mão 1975 ( công bằng), năm Giáp Tuất 1994 (công bằng), đinh sửu 1997 (tốt đẹp), nhâm sâm 1952 (công bằng), ngày Giáp mã 1990 (công bằng), dần dần 1974 (công bằng).

Tuổi phù hợp với gia chủ vào làm đất dần buôn bán: canh tuất 1970 (tốt), canh tuất 1990 (tốt), Bính tuất 1946 (khá), Giáp ngọ 1954 (tốt), Giáp Dần 1994 (chung), dinh hai 1947 (tot), binh ngo 1966 (chung), mao ngo 1978 (chung), 1982 (chung), at 1955 (chung).

Những tuổi thích hợp để xông đất cho gia chủ tuổi nhâm tuất: Nhâm tuất 1982 (tốt), canh ngọ 1990 (tốt), đinh hải 1947 (tốt), Bính tuất 1946 (tốt), ngựa lợn 1966 (tốt), đinh dậu 1967 (tốt), đinh sửu 1997 (tốt), tại đầu năm 1945 (hội chợ), ngựa thồ 1954 (hội chợ), nhâm nhi 1952 (hội chợ).

<3

Tuổi thích hợp để gia chủ xông đất Đinh Mão: Đinh Hải 1947 (tốt), Bính Dần 1946 (tốt), Mậu Thân 1990 (trung bình), Nhâm Thân 1991 (trung bình)), Nhâm Thân tuất 1982 (hội chợ), tân Mão 1999 (hội chợ), tân sửu 1961 (hội chợ), định mệnh 1967 (hội chợ), định mệnh 1977 (hội chợ), mua dần 1998 (hội chợ).

Gia chủ tuổi Mão thích hợp xông đất: canh tuất 1970 (tốt), đinh dậu 1967 (hợp), nhâm tuất 1982 (hợp), Ất Mùi 1955 (tốt), giáp tý. ngựa 1954 (hội chợ), định hải 1947 (hội chợ), tân hội 1971 (hội chợ), định mệnh 1997 (hội chợ), binh mã 1946 (trung bình), mai tuat 1958 (trung bình).

Tuổi thích hợp để xông nhà tuổi Quý Mão: đinh hợi 1947 (công bằng), canh tuất 1970 (công bằng), binh mã 1946 (công bằng), Giáp ngọ 1954 (công bằng), tân mão. hoi 1971 (fair), tan oi 1991 (fair), at 1955 (fair), dinh coi 1967 (fair), nhâm tuất 1982 (fair), canh cú 1990 (fair).

Tuổi thích hợp để gia chủ tuổi tân Mão: Nhâm tuất 1982 (tốt), đinh dậu 1967 (tốt), Bính ngọ 1966 (bính), bính dần 1974 (bính tý), quý hợi 1983 (fair), Dinh suu 1997 (Fair), Nhim moi 1952 (Fair), Binh tuat 1946 (Fair), at Mao 1975 (Fair), Dinh Hoi 1947 (Trung bình).

Những tuổi thích hợp để gia chủ tuổi mèo nhập trạch: Đinh Mão 1947 (tốt), Đinh Mão 1967 (tốt), Nhâm Tuất 1982 (tốt), Bính Dần 1946 (tốt), tân hợi 1991 (tốt) ), chuột lang 1983 (công bằng), bò 1990 (công bằng), ding ox 1997 (công bằng), ping ox 1966 (công bằng), new ox 1961 (công bằng).

Xem các độ tuổi bão năm 2022 cho từng độ tuổi

Bình dân tuổi điền chủ: binh ngọ 1966 (công bằng), đầu năm 1945 (công bằng), binh ty 1996 (công bằng), định mệnh 1967 (công bằng), định mệnh 1997 (công bằng), Giáp thân 1944 (tướng quân), canh dần 1974 (tướng quân), Ất Mão 1975 (tướng quân), 1982 (tướng quân), canh tý 1960 (tướng quân).

Các tuổi hợp với gia chủ thuộc cung hoàng đạo: Kỷ Dậu 1969 (Tốt), 1960 (Tốt), Đinh Hợi 1947 (Tốt), 1990 (Tốt), 1999 Kỷ Hợi (tốt), bình tuất 1946 (hội chợ), tân sửu 1961 (hội chợ), định mệnh 1977 (hội chợ), tân ơi 1991 (hội chợ), nhâm nhi 1942 (trung bình).

Những tuổi thích hợp để xông nhà cho gia chủ gầy: Giáp Tý 1954 (nam), Kỷ Dậu 1984 (Nam), Đinh Mão 1947 (Canh Tý), Canh Tý 1960 (Canh Tý), Kỷ Dậu 1969 (Công bằng)), tân hải 1971 (công bằng), matang 1990 (công bằng), dinh dau 1957 (trung bình), tan suu 1961 (trung bình), tan moi 1991 (trung bình).

Những tuổi xông đất mà gia chủ cần quan tâm: canh Tý 1960 (tốt), Ất Tỵ 1945 (tốt), canh ngọ 1990 (tốt), đinh hai 1947 (tốt), dậu năm 1969 (khá), binh ngo 1966 (hội chợ), định cư 1967 (hội chợ), tại mao 1975 (hội chợ), nhim tuat 1982 (hội chợ), binh ty 1996 (hội chợ).

Tuổi thích hợp để xông đất cho gia chủ nhâm tuất: Giáp Ngọ 1954 (công bằng), giáp tý 1984 (công bằng), Ất Mùi 1945 (công bằng), đinh dậu 1967 (công bằng), đinh Quý Sửu 1997 (trung bình), Nhâm dần 1962 (trung bình), canh tý 1960 (trung bình), đinh hợi 1947 (trung bình), giáp thân 1944 (trung bình), nhâm tuất 1942 (trung bình).<3

Gia chủ phải chăng tuổi định t y: Giáp mã 1954 (bính), dậu 1969 (bính), canh tuất 1970 (bính), ngọ 1985 (bính), cú 1990 (hội chợ), tân sửu 1961 (hội chợ), đinh dậu 1957 (hội chợ), ping tuat 1946 (hội chợ), mo tửu 1982 (hội chợ), và định sửu 1997 (hội chợ).

Tuổi hợp làm nhà với gia chủ tại t ý ng: 1990 (tốt), tân bò 1961 (khá), 1960 (tốt), tuổi Giáp Tuất 1946 (tổng hợp) , năm dậu 1969 (hội chợ), định hải 1947 (hội chợ), bình gầy 1976 (hội chợ), định mệnh 1977 (hội chợ), tân oi 1991 (hội chợ), định mệnh 1997 (hội chợ).

Hợp tuổi gia chủ tân t y: ất sửu 1997 (tốt), nhâm tuất 1982 (tốt), Ất Tỵ 1945 (trung bình), Bính ngọ 1966 (công bằng), đinh dậu 1967 (công bằng), nhâm ngọ 1952 (công bằng), giáp thân 1944 (công bằng), đinh dậu 1957 (công bằng), giáp dần 1974 (công bằng), Ất Mão 1975 (công bằng).

Tuổi t y: Năm Hợi 1966 (tốt), Tân Mùi 1961 (tốt), Năm Hợi 1946 (tốt), Năm Kỷ Hợi . dậu 1969 (tốt), diên niên 1982 (tốt), chiếu 1990 (tốt), đinh sửu 1997 (tốt), tại dậu 1945 (tổng hợp), đinh tỵ 1967 (công bằng), canh tý 1960 (công bằng).

Tuổi hợp với địa chi y: đinh sửu 1997 (khá), Giáp ngọ 1954 (khá), Ất Tỵ 1945 (khá), Canh Tuất 1970 (trung bình) ), Quý Dậu 1982 (trung bình), Quý Dậu 1985 (trung bình), Quý Hợi 1967 (trung bình), Quý Hợi 1966 (trung bình), Quý Dậu 1993 (trung bình), 1955 (trung bình).

Xem tuổi động thổ năm 2022 cho từng con ngựa

Tuổi thích hợp để gia chủ xông đất: canh tuất 1970 (tốt), Ất Mùi 1955 (hợp), Giáp Tuất 1994 (hợp), Nhâm tuất 1962 (tốt), bình tuất 1946 (hội chợ), 1982 (hội chợ), tân niên 1991 (hội chợ), 1967 (hội chợ), dinh hoi 1947 (hội chợ), canh ngựa 1990 (hội chợ).

Tuổi hợp để gia chủ xông đất: đinh coi 1967 (tốt), nhâm tuất 1982 (tốt), giáp dần 1974 (tốt), đinh sửu 1997 (tốt), nhâm tuất 1952 (chung), tuan khuyen 1994 (chung), at dau 1945 (chung), binh ngo 1966 (tot), at mao 1975 (chung), dinh hai 1947 (chung).

Tuổi thích hợp để xông nhà của gia chủ: Nhâm Dần 1982 (Tốt), Kỷ Hợi 1946 (Tốt), Đinh Mão 1967 (Tốt), Tân Mão 1974 ( Tốt), Tân Mùi 1991 (Tốt), Ting Hai 1947 (chung), nim gin 1952 (chung), binh ngo 1966 (chung), Kỷ Dậu 1969 (chung), Mã Tang 1990 (công bằng).

Chủ chuồng lợn có hợp với các tuổi động thổ: dinh coi năm 1967 (hợp), canh tuất 1970 (hợp), tuổi Nhâm Tuất 1982 (hợp), Ất Mùi 1955 (hợp), Giáp dần 1974 (công bằng), Giáp mã 1954 (công bằng), binh mã 1946 (công bằng), mai giáp 1958 (công bằng), dần 1962 (công bằng), tân mão 1971 (công bằng).

Tuổi thích hợp để an táng của gia chủ tuổi Giáp Ngọ: Bính tuất 1946 (tốt), tân hợi 1991 (tốt), đinh mão 1947 (tốt), canh ngọ 1990 (hợp), mậu ngọ 1998 (công bằng), năm Mậu Tuất 1958 (công bằng), năm ngọ 1961 (công bằng), đinh dậu 1967 (công bằng), năm dậu 1969 (công bằng), Bính Thìn 1976 (công bằng).

Xem Kỷ nguyên đột phá 2022 cho từng kỷ nguyên mùi hương

Tuổi thích hợp để gia chủ xông đất: Bính ngọ 1966 (bính tý), Ất Mão 1975 (hợi), đinh dậu 1967 (hợi), quý hợi 1983 (hợi), giáp dần 1974 (trung bình), tu dau 1945 (trung binh), diep tuat 1982 (trung binh), dinh hoi 1947 (trung binh), dinh mao 1987 (trung binh), canh ngựa 1990 (trung bình).

Những tuổi thích hợp để gia chủ xông nhà: Canh ngọ 1990 (tốt), 1947 (tốt), 1966 (tốt), 1975 (tốt), đinh mão. ) 1967 (công bằng), năm Nhâm tý 1999 (công bằng), Ất Tỵ 1945 (công bằng), canh tý 1960 (công bằng), giáp dần 1974 (công bằng), nhâm tuất 1982 (công bằng).

Những tuổi thích hợp để gia chủ xông đất: Giáp Ngọ 1954 (công bằng), nhâm ngọ 1942 (công bằng), Bính Ngọ 1966 (công bằng), Ất Mão 1975 (công bằng), đinh Hợi 1947 (công bằng), Nhâm dần 1962 (công bằng), đinh mão 1967 (công bằng), tân hợi 1971 (công bằng), nhâm tuất 1982 (đẹp), canh ngọ 1990 (công bằng).

Những tuổi thích hợp để gia chủ động thổ là: Đinh Mùi 1947 (tốt), Mậu Thân 1990 (tốt), Kỷ Hợi 1999 (tốt), Kỷ Dậu 1969 ( tốt), Mùi hương mới 1991 (trung bình), canh ty 1960 (trung bình), binh tuat 1946 (tot), danh nong 1942 (dep), dinh tieu 1977 (trung binh), thuong mai 1998 (trung binh).

Các tuổi hợp với gia chủ mới: Giáp Ngọ 1954 (công bằng), Canh ngọ 1990 (công bằng), đinh hợi 1947 (công bằng), tân hợi 1971 (công bằng), Kỷ Mão 1999 (giữa), Hợi 1966 (giữa), Tý 1963 (giữa), Năm 1962 (giữa), Dậu 1946 (giữa), Kỷ Dậu 1969 (trung bình).

<3

Gia chủ tuổi Bính Thân hợp xông đất: tân Sửu 1961 (công bằng), canh tý 1960 (đẹp), Bính tuất 1946 (tốt), Bính Thìn 1976 (đẹp), canh ngựa 1990 (hội chợ), tân niên 1991 (hội chợ), dậu 1969 (hội chợ), năm thỏ 1999 (hội chợ), đinh hai 1947 (hội chợ), đinh tri 1977 (hội chợ).

Các tuổi hợp với gia chủ có họ hàng gần: giáp ngọ 1954 (công bằng), nhâm ngọ 1952 (công bằng), tuổi nhâm tuất 1982 (đẹp), hoàng đạo 1984 (công bằng), mười hai cung hoàng đạo 1966 (công bằng ), dinh coi 1967 (fair), canh tuat 1970 (fair), binh ty 1996 (fair), dinh suu 1997 (fair), canh 2000 (fair).

Tuổi hợp với gia chủ để đào: canh Tý 1960 (trung bình), canh tuất 1970 (trung bình), canh tý 1990 (trung bình), canh tuất 2000 (đẹp), giáp tuất 1954 ( không tệ)), 1946 (chung), 1976 (chung), 1984 (chung), 1961 (chung) va 1955 (chung).

Những tuổi hợp túi tiền để gia chủ lo cho mình: Nhâm Dần 1952 (tốt), Nhâm Tuất 1982 (tốt), Ất Mùi 1945 (trung bình), đinh dậu 1967 (trung bình), Ất Mão 1975 (công bằng), định mệnh 1997 (công bằng), binh ngo 1966 (công bằng), binh ty 1996 (công bằng), con hổ 1994 (công bằng), canh ty 1960 (trung bình).

Tuổi hợp với gia chủ để khai khẩn đất hoang: canh tý 1960 (tốt), nhâm ngọ 1952 (tốt), đinh dậu 1967 (tốt), nhâm tuất 1982 (tốt), canh ngọ 1990 (hay)), dinh suu 1997 (hay), binh ngo 1966 (chung), tan suu 1961 (chung), dinh hai 1947 (chung), binh tu 1946 (chung).

<3

Tuổi thích hợp để gia chủ xông nhà tuổi dậu: đinh sửu 1997 (công bằng), canh tuất 1970 (công bằng), Ất Sửu 1985 (công bằng), canh can 2000 (công bằng), giáp ngọ. 1954 (công bằng), nhâm nhi 1952 (công bằng), định coi năm 1967 (tốt đẹp), nhâm tuất 1982 (công bằng), tại moi 1955 (bình), nhâm nhi 1962 (bình).

Chủ nhà hợp tuổi xông đất: tân Sửu 1961 (hợp), đinh hai 1947 (hợp), đinh 1977 (hợp), ngũ 1990 (hợp), binh mã 1946 (công bằng), bình gầy 1976 (công bằng), canh tý 1960 (công bằng), năm dậu 1969 (công bằng), tân oi 1991 (công bằng), định mệnh 1997 (công bằng).

Các tuổi hợp với dậu: tân sửu 1961 (hợp), giáp mã 1954 (hợp), đinh hai 1947 (hợp), canh tuất 1970 (hợp), đinh mão 1977 (hợp)) , Ất Sửu 1985 (chung), Canh Ngọ 1990 (chung), Đinh Sửu 1997 (chung), canh can 2000 (chung), Giáp Thìn 1964 (trung bình).

Phải chăng tuổi tân dậu chủ nhà: đinh sửu 1997 (tốt), binh ngọ 1966 (bình dương), nhâm nhi 1952 (bình dương), nhâm tuất 1982 (bình dương), đinh cư 1967 (bình dương) ), giáp tiến 1974 (khá), Bính Tý 1996 (khá), Ất Tỵ 1945 (trung bình), giáp thân 1944 (trung bình), Giáp ngọ 1949 (trung bình).

Những tuổi phù hợp để xông nhà gia chủ: đinh Sửu 1997 (tốt), tân sửu 1961 (hợp), đinh dậu 1967 (khá), Nhâm Dần 1952 (tốt)), dinh hoi 1947 (fair), dinh tu 1977 (fair), 1982 (nice), 1990 (fair) dog, 1946 (fair) pint, 1966 (fair) Horse.

Xem tuổi chết năm 2022 cho từng tuổi tử vong

Tuổi thích hợp để xông nhà của gia chủ: Giáp Dần 1954 (tốt), canh ngọ 1990 (ok), Nhâm dần 1962 (bính), đinh hai 1947 (đẹp), Giáp Ngọ 1946 (Công bằng), 1966 (Công bằng), 1970 (Công bằng), Năm mới 1971 (Công bằng), 1978 (Công bằng), 1998 (Công bằng) Thương mại.

Tuổi thích hợp để xông nhà cho gia chủ tuổi Giáp Tuất: canh ngọ 1990 (tốt), canh tý 1960 (hợp), đinh hai 1947 (hợp), bính tý 1946 (bính tý) , buôn dần 1998 (hội chợ), nhâm ngọ 1942 (hội chợ), tuổn 1999 (hội chợ), binh ngo 1966 (tốt đẹp), bính dần 1950 (hội chợ), dinh ti 1977 (hội chợ).

Tuổi thích hợp để xông nhà cho người nuôi chó: Tuổi Giáp Tuất 1966 (tốt), Giáp Dần 1974 (tốt), Giáp Ngọ 1975 (tốt). ), và năm Nhâm Tuất 1982 (tốt), Mã Tang 1990 (chung), tại đầu 1945 (chung), dinh coi 1967 (chung), mao ngo 1978 (chung), binh ty 1996 (chung), dinh suu 1997 (công bằng).

Tuổi thích hợp để xông nhà: Canh ngọ 1990 (tốt), Bính Ngọ 1966 (tốt), 1975 (tốt), 1982 (tốt) Kỷ Hợi), 1982 (tốt), đinh hai 1947 (tốt), Giáp Dần 1974 (hội chợ), năm Mậu dịch 1998 (hội chợ), Giáp Dần 1999 (hội chợ), Bính Tuất 1946 (hội chợ), Ất Mùi 1945 (hội chợ).

Các tuổi chính xác để gia chủ xông đất là: 1954 (tốt), 1942 (tốt), 1962 (trung bình), 1966 (trung bình), 1970 (trung bình) ngày trong năm. 1974 (chung), 1982 (chung), 1990 (chung), 1975 (chung), 1950 (trung binh).

Xem tuổi của từng con lợn trong năm 2022 Tuổi con lợn

Tuổi hợp để xông đất cho gia chủ tuổi lợn: dinh dậu 1967 (bính tý), Ất Mùi 1955 (hợi), giáp ngọ 1954 (hợi), canh tuất 1970 (hợi), Ất Mão 1975 (trung bình), 1982 (trung bình), quy mao 1963 (trung binh), binh ngo 1966 (trung binh), dinh suu 1997 (trung binh), nhâm nhi ngo 1942 (trung bình).

Năm Kỷ Hợi của gia chủ: Năm Kỷ Hợi 1990 (Tốt), Kỷ Hợi 1946 (Tổng Hợp), Canh Tý 1960 (Tổng Hợp)), Tân Mùi 1991 (Tốt), Năm Mậu Tý 1999 (công bằng), định hải 1947 (công bằng), tân sửu 1961 (công bằng), định cư 1967 (công bằng), năm dậu 1969 (công bằng), Bính Thìn 1976 (công bằng).

Tuổi thích hợp xông đất cho gia chủ tuổi Bính Tý: Ất Mùi 1955 (công bằng), 1954 (công bằng), 1970 (hợp) ngựa, 1990 (tốt). 1999 (hội chợ), Nhâm dần 1962 (hội chợ), binh mã 1946 (hội chợ), định mệnh 1967 (hội chợ), nhâm tuất 1982 (hội chợ), đinh Mão 1987 (hội chợ).

Tuổi thích hợp để gia chủ xông đất: đinh tỵ 1967 (tốt), nhâm tuất 1982 (tốt), Bính ngọ 1966 (trung bình), giáp dần 1974 (trung bình)), tại mao 1975 (công bằng), định mệnh 1997 (công bằng), nhim gin 1952 (công bằng), at dau 1945 (công bằng), định mao 1987 (công bằng), binh ty 1996 (công bằng).

Tuổi thích hợp để gia chủ mới xông đất: Bính tuất 1946 (tốt), Bính ngọ 1966 (tốt), đinh tỵ 1967 (tốt), nhâm tuất 1982 (tốt), thoma 1990 (tot), moi nam 1991 (tot), tu rat 1999 (tot), tuan 1975 (chung), tan suu 1961 (chung), canh ty 1960 (chung).

* Mọi thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!