Ba la mật là gì?

Bạn đang quan tâm đến: Ba la mật là gì? tại Soloha.vn

Ba la mật có nghĩa là gì

Video Ba la mật có nghĩa là gì

Vì vậy, sự hoàn hảo giống như chiếc bè đưa tôi qua sông thay vì gắn kết tôi. Trong kinh Trung Bộ (Trung Bộ Kinh 22), Đức Phật đưa ra một hình ảnh: Có một người ở bờ này, sợ nhiều điều nguy hiểm, nên muốn sang bờ kia, nên sang bờ bên kia. . cạnh. Tìm cây và cành, đan chúng thành một chiếc bè, và sử dụng chiếc bè đó để qua sông. Vào đến bờ, họ bỏ bè đi, nhưng không ai khiêng đi.

Vì vậy, sự hoàn hảo chỉ là một phương tiện. Tôi thường nói rằng tôi đang tích lũy sự hoàn thiện để trở thành một vị Phật hoặc một vị thánh. Paramita tương tự nhưng khác về phước đức. Làm phước là những việc làm tốt giúp thanh lọc tâm trí chúng ta khỏi tham, sân, si. Các phước lành mới là tích lũy, nhưng sự hoàn hảo thì không.

Bởi vì trong luân hồi sinh tử của tôi, những phước lành như sự giàu có đi cùng tôi, đó là điều may mắn. Ví như bạn bố thí cho người nghèo để trở nên giàu có, việc bố thí này là nghiệp đúng, nhưng bạn vẫn có cái tôi bạn muốn, nên bạn vẫn còn lang thang trong Tam giới, đây gọi là lậu các phước báo rơi vào. Tam giới Bạn phải tái sinh để hưởng thụ và tiếp tục làm lợi ích cho việc làm lành lánh dữ. Nhưng công đức của viên mãn thì khác, không phải là tích lũy, mà là buông bỏ: buông bỏ những hành động bất thiện, phiền não, mộng tưởng, sai lầm …

Ba la mật và Phước tuy giống nhau nhưng khác nhau. Phước là những thiện nghiệp pháp giúp thanh lọc tâm mình khỏi phiền não tham sân si. Phước mới mang tính chất tích lũy, còn ba la mật thì không mang tính chất tích lũy.

Ba la mật và Phước tuy giống nhau nhưng khác nhau. Phước là những thiện nghiệp pháp giúp thanh lọc tâm mình khỏi phiền não tham sân si. Phước mới mang tính chất tích lũy, còn ba la mật thì không mang tính chất tích lũy.

Trong Phật giáo Nguyên thủy, có mười loại ba la mật sau đây:

1. Bố thí để xả bỏ lòng tham lam, ích kỷ, tham lam và chấp trước vào của cải. Sự cho đi viên mãn là không có mình, vị tha không có chính mình, không có báo đáp.

2. Giữ giới nghĩa là xả bỏ các điều ác, xả các vọng tưởng, không làm các điều xấu: sát sinh, trộm cắp, dâm dục … Giữ giới thì dễ hơn phạm giới, vì giữ giới. giới luật thì không cần làm, nhưng phạm giới thì phải phạm. Bịa đặt, che giấu, sợ hãi … làm điều ác.

3. Sự buông bỏ (từ bỏ) của các giác quan là buông bỏ dục vọng với 6 trần ngoại cảnh. Có suy nghĩ đúng đắn, có lối sống đầy đủ, dễ nuôi dưỡng … Nếu bạn thấy bất kỳ mong muốn nào làm tổn thương bản thân, hãy để nó đi.

4. Trí tuệ là sự tích lũy kiến ​​thức để buông bỏ những hiểu lầm và những quan niệm bên ngoài, nhưng trí tuệ phải thấy Chánh pháp như thật, thấy Pháp như thật, không ảo tưởng.

5. Siêng năng là buông bỏ lười biếng, thanh thản, buông bỏ phiền nhiễu, trở về thực tại trọn vẹn. Khi bạn đến, hãy làm điều đó, khi tất cả đã hoàn thành, thế là xong. Đừng thúc ép quá, nó sẽ dẫn đến tâm trí lang thang.

6. Kiên nhẫn là buông bỏ sự đối đầu, phản kháng, không phải là tức giận.

7. Sự thật là buông bỏ những dối trá và dối trá. Chân như thấy rõ hai chân lý tối thượng của sự vật và chân lý thế gian, chẳng hạn như thấy được cha mẹ và con cái (chân lý thế gian), mà còn thấy được quả báo của nghiệp báo (chân lý tối thượng)

8. Việc hoàn thành quyết tâm hay hoàn thành nguyện vọng là buông bỏ chấp trước vào tính không và hướng tới chân lý tối thượng. Bạn tu tập một thời gian không thấy gì cả, bạn sẽ bám víu vào cái hư vô đó.

9. Lòng từ là buông bỏ những bất mãn và giận dữ. Phải có một trái tim không phân biệt chúng sinh, và mang lại tình yêu và hạnh phúc cho tất cả chúng sinh.

10. Bình đẳng là buông bỏ các chấp trước và duy trì sự quân bình, bình đẳng của tâm, không phân biệt thân hay không, thiện, ác … vì tất cả đều là nghiệp và làm việc theo nghiệp riêng của mình …