Biến phí là gì? Ví dụ biến phí

Bạn đang quan tâm đến: Biến phí là gì? Ví dụ biến phí tại Soloha.vn

Biến phí ngoài sản xuất là gì

Video Biến phí ngoài sản xuất là gì

Đối với một công ty khởi nghiệp, việc xây dựng kế hoạch doanh thu không khó bằng việc xác định cấu trúc, định mức và tiêu chuẩn phù hợp cho các khoản mục chi phí tương ứng để đảm bảo lợi nhuận. Các loại chi phí hoạt động có thể được chia thành hai loại chính: chi phí cố định (cố định) và chi phí khả biến (biến phí). Vậy chi phí biến đổi là gì? Ví dụ về chi phí biến đổi?

Chi phí biến đổi là gì?

Chi phí khả biến (còn được gọi là chi phí khả biến) là một khoản mục chi phí mà tỷ trọng của nó trong tổng chi phí sản xuất một sản phẩm / dịch vụ thay đổi theo sản lượng. Chi phí khả biến cùng với chi phí cố định (chi phí cố định) tạo nên tổng chi phí của doanh nghiệp.

Chi phí biến đổi nói chung là những chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp như: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp thực hiện sản xuất, dịch vụ, giá vốn hàng bán. Hàng mua đi bán lại, chi phí đóng gói ban đầu, tiền hoa hồng bán hàng, tiền điện thoại, tiền nước …

Đặc điểm của chi phí biến đổi:

– Tổng chi phí biến đổi thay đổi theo mức độ hoạt động;

– Chi phí đơn vị khả biến (tức là chi phí biến đổi để sản xuất 1 đơn vị sản lượng) không đổi khi mức độ hoạt động thay đổi;

– Nếu không có hoạt động nào, chi phí biến đổi bằng không.

Chi phí khả biến là một loại chi phí mà tỷ trọng của chi phí khả biến trong tổng giá thành sản phẩm thay đổi khi sản lượng sản xuất của doanh nghiệp thay đổi ở một mức độ nhất định. Hiện tại, chi phí biến đổi và chi phí cố định là các thông số tạo nên tổng chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó, chi phí biến đổi thường là các loại chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa / dịch vụ trực tiếp, chẳng hạn như:

+ Chi phí vật liệu

+ Chi phí nhân viên sản xuất trực tiếp

+ Triển khai các gói sản phẩm và dịch vụ,

+ Giá của các mặt hàng đã mua để bán lại

+ Chi phí đóng gói

+ Chiết khấu bán hàng

Phân loại chi phí biến đổi

Theo bản chất của hoạt động, chi phí biến đổi được chia thành hai loại sau:

Đầu tiên: Tỷ lệ biến

Các biến tỷ lệ là các biến chi phí mà biến động của chúng thực sự tỷ lệ chính xác với những thay đổi về mức độ hoạt động, ví dụ: Chi phí biến đổi theo tỷ lệ thường là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí hoa hồng bán hàng, bao bì sản phẩm …

Về mặt toán học, chi phí biến đổi được tính theo công thức: y = b.x

Vị trí:

+ y: tổng chi phí biến đổi

+ b: chi phí biến đổi trên một đơn vị hoạt động

+ x: mức độ hoạt động

Do đó, để kiểm soát tỷ lệ chi phí biến đổi, nhà quản lý không chỉ phải kiểm soát tổng số tiền mà còn cả chi phí biến đổi trên một đơn vị mức độ hoạt động.

Thứ hai: Biến mức

Biến mức là các biến chi phí chỉ thay đổi khi mức hoạt động đạt đến một giới hạn, phạm vi nhất định. Các biến mức như lương công nhân bảo trì, chi phí điện, các chi phí này tỷ lệ thuận với mức độ vận hành của máy móc thiết bị trong một giới hạn nhất định.

Do đó, các mức chi phí biến đổi có mối quan hệ tỷ lệ nhưng phi tuyến tính với các mức hoạt động khác nhau, cho phép chi phí thay đổi theo các mức hoạt động mới. Ngoài ra, các chi phí này thay đổi theo mức độ hoạt động, quy mô sản xuất, máy móc thiết bị …

Phí biến đổi tiếng Anh là gì?

biến phí bằng tiếng Anh: biến phí

Ví dụ về chi phí biến đổi

Trung bình một dây chuyền sản xuất của công ty a cần 5 nhân viên kiểm tra chất lượng với mức lương tháng là 6 triệu đồng. Nếu công ty mở rộng quy mô sản xuất thêm 1 dây chuyền thì cần 10 thanh tra. Vậy giá thuê là 10 * 6 = 60 triệu đồng. Nếu công ty mở thêm 2 hoặc 3 chức danh, số lượng nhân viên và chi phí sẽ tiếp tục tăng lên.

Đây được gọi là chi phí cấp công ty và chi phí tăng lên khi mức độ hoạt động vượt quá quy mô 1 hàng / 5 nhân viên.

Sự khác biệt giữa chi phí biến đổi và chi phí cố định

Tính năng

Chi phí cố định cho một doanh nghiệp sẽ được tính cho mỗi đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ do doanh nghiệp tạo ra.

Khi các doanh nghiệp hoạt động ngày nay, chi phí cố định thường là chi phí thuê tài sản, trả lương cho nhân viên, chi phí tiếp thị, tổ chức đào tạo và nghiên cứu sản phẩm mới …

Đối với các công ty thương mại, chi phí biến đổi bao gồm: chi phí trang web, hoa hồng chiết khấu người bán

Trên đây là nội dung bài viết Chi phí biến đổi là gì? Ví dụ về chi phí biến đổi? Cảm ơn bạn đã theo dõi các bài viết của chúng tôi.