Sử dụng tài khoản DICA trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (P.1) – Tiến Vũ

Dica là gì

Video Dica là gì

Làm thế nào để sử dụng tài khoản dica để thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam?

Hiện nay, đối với các chuyên gia, luật sư trong lĩnh vực tư vấn đầu tư có lẽ không còn xa lạ với Tài khoản DICA. Tuy nhiên, từ góc độ của doanh nghiệp hoặc những người tư vấn chưa thực sự có vụ việc phát sinh trên thực tế, có thể khó nắm bắt cách áp dụng cũng như vận hành loại tài khoản này trong giao dịch. Bài viết dưới đây, góp phần cụ thể hóa các quy định liên quan đến tài khoản DICA cũng như cách áp dụng được rút ra từ các vụ việc thực tế.

Nội dung dưới đây được hiểu theo quy định tại Thông tư 06/2019 / tt-nhnn [1] của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

a – Dica là gì?

dica (Tài khoản Vốn Đầu tư Trực tiếp) là chữ viết tắt của Tài khoản Vốn Đầu tư Trực tiếp. Đây là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc VNĐ do doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động FDI tại Việt Nam. p>

Có thể hiểu, tài khoản DACA là cầu nối để nhà đầu tư nước ngoài chuyển vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam cho các hoạt động đầu tư đã được cơ quan cấp phép đầu tư chấp thuận.

p>

b – Các đối tượng bắt buộc để mở tài khoản dica

Theo định nghĩa, tài khoản dica ở đây được gọi là Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài Nhà đầu tư nước ngoài .

Theo thông tư 06/2019 / tt-nhnn , các đối tượng mở và sử dụng tài khoản dica bao gồm:

  1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm: (i) Doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông, thành viên và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (ircs); (ii) Doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 51% vốn đăng ký No irc (trường hợp góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài) vào doanh nghiệp hoặc bộ phận sau hợp nhất, sáp nhập);
  2. Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng bcc;
  3. Dự án ppp do nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện mà không thành lập doanh nghiệp dự án.

Các trường hợp (1) và (2) thường gặp trong thực tế vì đây là các hình thức đầu tư phổ biến ở Việt Nam hiện nay.

c – Các quy tắc để mở tài khoản dica là gì?

Người được yêu cầu mở tài khoản deka nêu tại mục 1 ở trên phải mở tài khoản deka ngoại tệ tại ngân hàng được phép tại Việt Nam, không phải ngân hàng nơi doanh nghiệp có tài khoản để thanh toán. Tuy nhiên, tương ứng với ngoại tệ của phần vốn góp, 01 (a) chỉ được phép mở 01 (a) tài khoản Deckard bằng ngoại tệ (sau đây gọi là “Deckard ngoại tệ” ) với các ngân hàng được phép.

Nếu đầu tư bằng đồng Việt Nam, 01 (1) tài khoản Deca bằng đồng Việt Nam (sau đây gọi là “dica vnĐ” ) mở tài khoản deka ngoại tệ tại một ngân hàng được phép đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam Các giao dịch thu chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động.

Nếu nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hợp đồng bcc hoặc trực tiếp thực hiện nhiều dự án ppp thì nhà đầu tư nước ngoài phải mở một tài khoản dica riêng tương ứng với từng hợp đồng bcc hoặc dự án ppp.

Khi nào mở tài khoản dica và cách sử dụng dica trong một số trường hợp phổ biến trên thực tế, chẳng hạn như đầu tư thành lập công ty nước ngoài; đầu tư vào, mua cổ phần, đầu tư vào công ty Việt Nam và tham gia hợp đồng bcc sẽ được bài viết tiếp theo Phần 2 phần .

[1] Thông tư của Ngân hàng Quốc gia 06/2019 / tt-nhnn, có hiệu lực ngày 6 tháng 9 năm 2019, thay thế Thông tư 19/2014 / tt-nhnn ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về ngoại hối quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.