Chuyên ngành Giáo dục Chính trị – Đại Học Sư Phạm TPHCM

Giáo dục chính trị là ngành gì

Video Giáo dục chính trị là ngành gì

Trong xã hội hiện đại, giáo dục chính trị là một môn học rất phổ biến vì nó cung cấp cho bạn một lượng kiến ​​thức cơ bản làm nền tảng cho sự hiểu biết của bạn về các vấn đề chính trị và xã hội của đất nước. . Ngoài ra, chuyên ngành cung cấp cho sinh viên kỹ năng giải quyết các vấn đề gặp phải trong những vận động phức tạp của đời sống xã hội. Nếu bạn đang muốn theo học ngành giáo dục chính trị tại trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh (hcmue) thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé!

1. Giáo dục chính trị là gì?

Chính trị là tất cả những hoạt động liên quan đến quan hệ bên trong của các giai cấp, quốc gia, dân tộc và các tầng lớp xã hội, cốt lõi là giành được quyền lực chính trị, duy trì và sử dụng quyền lực nhà nước, xác định hình thức tổ chức, nhiệm vụ và nội dung hoạt động của nhà nước. .

Tên tiếng Anh của ngành giáo dục chính trị là chính trị học. Chuyên ngành này chuyên trau dồi những kiến ​​thức nền tảng, kiến ​​thức cơ bản về các vấn đề chính trị xã hội của đất nước. Ngoài ra, chuyên ngành cung cấp cho sinh viên kỹ năng giải quyết các vấn đề gặp phải trong những vận động phức tạp của đời sống xã hội.

Giáo dục chính trị là một bộ phận của khoa học chính trị và là một bộ phận của công tác tư tưởng của Đảng, lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục tín ngưỡng làm nội dung chính về bản lĩnh chính trị, niềm tin và khả năng thực tiễn đáp ứng yêu cầu của đất nước. xây dựng và phát triển.

2. Học ngành Giáo dục Chính trị tại Trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh như thế nào?

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến ​​thức: 135 tổng số tín chỉ cho toàn khóa học, bao gồm các học phần bắt buộc và tự chọn (không bao gồm nội dung giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng).

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và kế hoạch tự tuyển sinh hàng năm của trường.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. các trường trung học.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có những phẩm chất, kiến ​​thức và kỹ năng sau:

* Chất lượng

– Phẩm chất Chính trị và Trách nhiệm Công dân

– Tư cách đạo đức và hành vi chuyên nghiệp

* Công suất chung

– Khả năng tự học

– Kỹ năng giao tiếp

– Tư duy phản biện, tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề

– Khả năng hợp tác

– Kỹ năng Ngoại ngữ và Công nghệ Thông tin

* khả năng chuyên môn

– Có hiểu biết vững chắc về khoa học Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; biết cách lý giải, phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế – chính trị – xã hội từ góc độ lý luận chính trị. .

– Có kiến ​​thức cơ bản về đạo đức, pháp luật, an ninh, quốc phòng và một số lĩnh vực khoa học xã hội – nhân văn khác; biết vận dụng góc độ lý luận chính trị để lý giải, phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế – chính trị – xã hội, thế giới quan. , phương pháp luận khoa học và kỹ năng tư duy chính trị; biết vận dụng vào hoạt động nhận thức và thực tiễn.

– Khả năng nghiên cứu khoa học

* khả năng chuyên môn

– Hiểu khả năng của người học

– Kỹ năng phát triển chương trình; nghiên cứu, thiết kế và các hoạt động giảng dạy thực tế

-Hiểu môi trường giáo dục và khả năng xây dựng môi trường giáo dục

3. Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh Điểm chuẩn Sư phạm Chính trị

4. Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị hiện được đánh giá là ngành có cơ hội việc làm rộng mở. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các chức vụ sau:

– Làm phóng viên, biên tập viên, bình luận thời sự, chính trị trên các báo, đài trung ương và địa phương;

– Làm chuyên gia tư vấn, cố vấn trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị, tổ chức kinh tế – xã hội;

– Chuyên viên trong các cơ quan nhà nước (Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục, Bộ Giáo dục …), tổ chức Đảng các cấp, đoàn thể thuộc hệ thống chính trị, trường học. .. .

– Tiến hành nghiên cứu tại các trung tâm và viện nghiên cứu về triết học, khoa học chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục;

– Học lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị (quận, huyện), trường chính trị (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương);

– Các môn học đại học: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Giáo dục chính trị trong trường trung cấp nghề, trường dạy nghề;

– Dạy các môn công dân, kinh tế và luật ở trường trung học phổ thông và trung học phổ thông;

Nếu bạn vẫn đang lưỡng lự trong việc lựa chọn chuyên ngành phù hợp cho mình thì giáo dục chính trị là một trong những chuyên ngành bạn nên cân nhắc. Hy vọng những thông tin chia sẻ trong bài viết trên sẽ giúp các bạn biết thêm về ngành giáo dục chính trị trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh. Chúc may mắn với lựa chọn tiếp theo của bạn!