8 Mục tiêu quản trị doanh nghiệp cần hướng tới | VNOKRs

Mục tiêu quản trị là gì

Video Mục tiêu quản trị là gì

Để một doanh nghiệp tồn tại và có lãi, cần phải có một mục tiêu quản trị rõ ràng. Vậy mục tiêu của quản trị doanh nghiệp là gì? Bạn nên áp dụng mô hình quản trị nào cho doanh nghiệp của mình? Hãy cùng vnokrs tìm hiểu qua các bài viết sau.

1. Hiểu khái niệm về quản trị công ty

Quản trị công ty là quá trình xây dựng một môi trường tin cậy, minh bạch, đảm bảo cân bằng lợi ích và trách nhiệm của các bên liên quan như cổ đông, ban lãnh đạo, nhân viên, khách hàng … nhằm thúc đẩy đầu tư dài hạn, đạt được thành tựu mạnh mẽ và bền vững trong khi đảm bảo tăng tính toàn vẹn của công ty.

Quản trị công ty thường được thể hiện như một tập hợp các quy tắc và quy định được công bố rộng rãi nhằm giúp doanh nghiệp vận hành và kiểm soát mọi hoạt động từ sản xuất và vận hành, phát triển nhân sự, chính trị, khen thưởng, kỷ luật, quy trình kiểm soát nội bộ, công bố thông tin, v.v. Quy định …

2. Các mục tiêu của quản trị doanh nghiệp là gì?

Có thể đặt tên cho nhiều mục tiêu quản trị công ty, nhưng nhìn chung, chúng ta có thể ghi lại một số từ chính:

 • Cân bằng
 • Thực thi
 • Kiểm soát

Mục tiêu của quản trị công ty là cân bằng lợi ích và trách nhiệm của các bên liên quan trong hoạt động của công ty. Quản trị công ty hiệu quả cũng giúp một doanh nghiệp vận hành và kiểm soát mọi hoạt động theo các quy định và quy tắc cụ thể.

Hiểu rõ mục tiêu của quản trị doanh nghiệp là gì Trong thực tế, một hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt sẽ cần đảm bảo được các mục tiêu sau:

2.1 Giúp công ty phát triển lâu dài, đảm bảo lợi ích của cổ đông

Đây là mục tiêu cốt lõi và trọng tâm của quản trị công ty. Mọi quyết định quản trị công ty đều cần được cân nhắc và xem xét trên khía cạnh liệu quyết định đó có giúp công ty phát triển và gia tăng tài sản cũng như lợi ích của các cổ đông hay không?

Thông thường, lợi ích dài hạn của công ty và lợi ích của cổ đông có xu hướng gắn kết và song hành với nhau. Công ty càng phát triển thì lợi ích cổ đông càng trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp phải hy sinh để đạt được lợi ích chung của công ty, làm giảm lợi ích của cổ đông.

Ví dụ: các cổ đông và lãnh đạo công ty sẽ cần cắt giảm 30% tiền lương và phúc lợi hàng tháng để duy trì hoạt động của công ty do sự cố bùng phát bất thường.

Quản trị tốt giúp doanh nghiệp phát triển dài hạn Mục tiêu quản trị doanh nghiệp là giúp công ty phát triển trong dài hạn, tăng lợi ích của các cổ đông. Nhưng mặt khác, quản trị doanh nghiệp cũng cần hướng tới sự cân bằng lợi ích của công ty và các cổ đông. Xét đến cùng thì sự phát triển bền vững nào cũng cần đạt được trạng thái cân bằng.

2.2 Ban quản lý luôn vì lợi ích cao nhất của mọi người

Lợi ích tốt nhất của từng phòng ban, bộ phận và nhân viên cũng là mục tiêu mà quản trị công ty cần theo đuổi.

Công ty của bạn có đang xem xét tăng lương thường xuyên cho nhân viên không? Bạn có đóng bảo hiểm theo luật định không? Có thêm trợ cấp ăn trưa, phụ cấp hàng ngày, phụ cấp làm thêm giờ không? Công ty bạn có chính sách ưu đãi cho nhân viên làm việc lâu dài không? … Tất cả những lợi ích trên là điều mà quản trị công ty cần hướng tới.

Quản trị doanh nghiệp hướng đến lợi ích tốt nhất cho mọi người Nói như vậy không có nghĩa lợi ích càng nhiều cho nhân viên thì càng tốt. Mọi nguồn lực của công ty đều có giới hạn và bạn cần cân nhắc áp dụng lợi ích nào, vào thời điểm nào và cho nhóm đối tượng nhân viên nào. Lợi ích được đặt đúng chỗ sẽ phát huy hiệu quả, góp phần phát triển công ty. Khi lợi ích, quyền lợi bị đặt nhầm chỗ sẽ chỉ khiến công ty bạn suy giảm nguồn lực không cần thiết.

2.3 Duy trì niềm tin của nhà đầu tư và huy động vốn hiệu quả

Các nhà đầu tư cân nhắc đầu tư vào một công ty khi họ thấy rằng công ty đó được quản lý tốt và có lợi nhuận trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Đầu tư ở đây không chỉ là tiền, mà còn là nguồn lực, thời gian và cơ hội. Ủy thác đầu tư cần phải có cơ sở rõ ràng. Các công ty có hệ thống quản trị công ty rõ ràng và hiệu quả sẽ thu hút các nhà đầu tư.

Đối với các nhà đầu tư, một hệ thống quản trị công ty hiệu quả còn giúp duy trì và giữ vững niềm tin của họ khi họ “cùng chí hướng” với doanh nghiệp. Mức độ tin cậy đối với doanh nghiệp càng cao thì giá trị của doanh nghiệp và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp càng hiệu quả.

Giữ niềm tin của nhà đầu tư vào doanh nghiệp

Các công ty có hệ thống quản trị công ty rõ ràng và hiệu quả sẽ thu hút các nhà đầu tư.

2.4 Tác động tích cực đến giá cổ phiếu

Nhìn vào giá cổ phiếu của một công ty, bạn có thể thấy “sức khỏe” và cơ hội phát triển của một công ty ở một mức độ nào đó. Một công ty càng thực hiện quản trị công ty hiệu quả, thì công ty đó càng có thể đạt được và duy trì niềm tin của thị trường đối với công ty. Tương ứng, giá cổ phiếu của công ty sẽ tăng.

2.5 Kiểm soát an ninh và quản lý rủi ro tốt

Quản trị công ty cũng nhằm mục đích kiểm soát các vấn đề bảo mật và quản lý rủi ro. Đây là mục tiêu đặc biệt quan trọng của công ty. Ví dụ:

 • Công ty của bạn đang phát triển phần mềm nhân sự mới, nhưng do thiếu quy trình quản trị tốt, nhân viên đang bán thông tin và dữ liệu sản phẩm ra bên ngoài, thậm chí cạnh tranh với đối thủ.
 • Hoặc như công ty của bạn đang sản xuất một mẫu sản phẩm mới nhưng thiếu quy trình quản lý rủi ro nên nhân viên sẽ chụp ảnh sản phẩm và tiết lộ thông tin.

Tất cả đều là rủi ro và mục tiêu của quản trị công ty phải là kiểm soát và giảm thiểu rủi ro.

2.6 Tính minh bạch của các kế hoạch và chiến lược của công ty

Nếu nhân viên của bạn không biết các mục tiêu chung mà họ cần hướng tới và muốn biết liệu họ có đang đi đúng hướng hay không, thì sẽ rất khó để họ làm việc hiệu quả. Nhân viên không hiểu kế hoạch, và chiến lược của công ty là một vấn đề rất lớn tồn tại trong các doanh nghiệp mọi lúc.

Ví dụ:

 • Chiến lược: Chiến lược của công ty bạn trong quý 4 năm 2020 là tập trung nguồn lực tối đa vào việc nối lại hoạt động sản xuất sau khi dịch bệnh bùng phát.
 • Tình huống: Kế hoạch này, chiến lược không được truyền đạt, không được truyền đạt đến tất cả các phòng ban nên nhân viên làm việc chểnh mảng.
 • Hậu quả: Kế hoạch thất bại và công ty của bạn đang trên bờ vực phá sản.

Quản trị công ty tốt sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề minh bạch trong các kế hoạch và chiến lược của công ty bạn. Quy trình công bố thông tin nội bộ rõ ràng sẽ giúp nhân viên của bạn hiểu rõ mục tiêu, vai trò và sự đóng góp của cá nhân họ đối với sự phát triển chung của công ty.

Minh bạch kế hoạch và chiến lược công ty

Quản trị công ty tốt sẽ giúp bạn giải quyết tính minh bạch của các kế hoạch và chiến lược của công ty bạn.

2.7 Giảm tham nhũng, lãng phí và quản lý yếu kém

Nếu nhân viên của bạn muốn, nếu họ có cơ hội khi công ty thiếu kiểm soát, họ sẽ tham nhũng. Nếu không có các quy định về trách nhiệm giải trình và kiểm soát các nguồn lực, chúng sẽ trở nên lãng phí. Nếu không có động lực phát triển đội, không có các quy định ràng buộc, họ sẽ không thể quản lý đội.

Quản trị công ty hiệu quả nhằm giảm thiểu tham nhũng, lãng phí và quản lý yếu kém. Để đạt được điều này, quản trị công ty cần đảm bảo rằng các yếu tố vận hành và kiểm soát mọi hoạt động của doanh nghiệp đều nằm trong khuôn khổ và quy định rõ ràng, cụ thể.

2.8 Xây dựng uy tín thương hiệu mạnh

Một công ty có quản trị công ty hiệu quả không nhất thiết là một công ty thành công với một thương hiệu mạnh. Nhưng một công ty muốn thành công, có thương hiệu mạnh thì chắc chắn cần phải quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

Quản trị công ty không chỉ có thể giúp công ty của bạn tăng cường sức mạnh nội tại trong các hoạt động khác nhau mà còn giúp công ty của bạn tạo dựng thương hiệu.

Mục tiêu của quản trị doanh nghiệp

3. Một số mô hình quản trị công ty phổ biến

Quản trị theo mục tiêu – okrs

okrs – Mục tiêu và Kết quả chính là phương pháp quản lý hiệu quả theo mục tiêu đã được sử dụng rộng rãi và thành công tại nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn trên thế giới (google; intel; amazon; twitter …) cũng như tại Việt Nam ( fpt; tinh vân) xác minh…).

Để hiểu rõ hơn okrs là gì, hãy xem ví dụ sau:

Từ ví dụ trên, chúng ta thấy rằng okrs bao gồm 2 yếu tố: o – mục tiêu và krs – kết quả chính.

Đâu là mục tiêu , nó hoạt động như một điểm rõ ràng trên bản đồ để giúp nhân viên của bạn biết chính xác nơi cần đến và những gì cần đạt được. krs là Kết quả Chính là những con đường giúp nhân viên của bạn đạt được điểm mục tiêu của họ. Với mỗi kết quả chính đạt được, nhân viên của bạn đang tiến gần hơn một bước đến mục tiêu của họ.

Quản trị doanh nghiệp theo mục tiêu OKRs OKRs là phương pháp quản trị mục tiêu có thể áp dụng cho quy mô lớn (công ty, tập đoàn) và cả ở quy mô nhỏ như ở team, nhóm và cả ở quy mô cá nhân. Bạn có thể thiết lập OKRs cho chính bản thân mình.

Ví dụ:

Để thực sự triển khai okrs, mỗi o cần được đặt từ 3 đến tối đa 5 krs. Bạn có thể thấy những kết quả chính – krs giống như một cái thang, nó giúp bạn dần đến gần hơn với mục tiêu của mình khi bạn nỗ lực hướng tới nó.

OKRs có 2 dạng là OKRs Cam kết và OKRs Mở rộng. Trong đó, OKRs cam kết được xem là thành công khi đạt 100% mục tiêu. Còn OKRs mở rộng khi hoàn thành được 70% đã được xem là thành công. Có điều này là do OKRs mở rộng thực sự khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, việc chỉ đạt 70% mục tiêu OKRs mở rộng phần nhiều là do thiếu thời gian thực hiện chứ không phải không thể hoàn thành mục tiêu. Tập đoàn lớn ứng dụng phương pháp quản trị mục tiêu OKRs

Nhiều công ty lớn đã thành công với những người làm việc tốt.

okrs giúp công ty của bạn đạt được kết quả tích cực:

 • Giảm thời gian đặt mục tiêu
 • Tăng cường cam kết đạt được mục tiêu
 • Tăng quyền sở hữu và trách nhiệm giải trình
 • Các mục tiêu minh bạch trong toàn công ty
 • Tăng cường kết nối và hợp tác giữa các nhân viên và giữa các bộ phận
 • Tăng cường kỷ luật và tập trung vào việc đạt được mục tiêu
 • Tăng tính linh hoạt trong hoạt động của công ty
 • Tăng tính kịp thời trong việc phản hồi thay đổi thị trường
 • Giúp công ty và cá nhân nhân viên của bạn đặt ra và đạt được các mục tiêu rõ ràng hơn

Mục tiêu quản trị doanh nghiệp là gì Vậy OKRs có thể giúp công ty của bạn quản lý mục tiêu một cách dễ dàng bằng cách nào?

 • Xác định rõ ràng các mục tiêu cần đạt được
 • Xác định khung thời gian, kế hoạch hành động
 • Xác định các mốc quan trọng để đạt được mục tiêu
 • Giúp bạn dễ dàng theo dõi và đo lường tiến độ công việc
 • Giúp nhân viên của bạn hiểu rõ ràng về vai trò và đóng góp của họ trong việc hoàn thành các mục tiêu của nhóm và toàn công ty
 • Giúp công ty của bạn dễ dàng đo lường hiệu suất của nhân viên

Quản lý phi tập trung – Tính toàn diện

holacracy là một mô hình quản trị công ty trong đó nhân viên bị phân tán và tự quản lý công việc của họ. Trong mô hình này, không có sự phân cấp trong quản lý mà các thành viên trong công ty nắm giữ các vị trí chức năng khác nhau hoặc thành lập các nhóm khác nhau để tự quản lý.

Hệ thống có các đặc điểm sau:

 • Phân cấp: Nhóm có vai trò bình đẳng và tự quản lý.
 • Nội quy làm việc: Được thiết kế theo nội dung công việc, hướng tới lợi ích cao nhất của tổ chức.
 • Tính minh bạch: Tất cả các thành viên của công ty được yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc làm việc. Minh bạch và rõ ràng.
 • Tính linh hoạt: Mức độ linh hoạt cao vì nhóm có thể chủ động tìm ra các giải pháp để cải thiện hiệu suất công việc.

Với quản lý phân quyền, công ty bạn sẽ giảm thiểu được các cấp quản lý không cần thiết. Đồng thời, giúp phát huy tối đa sự sáng tạo, năng lực của mỗi nhân viên. Ngoài ra, vai trò của mỗi cá nhân trong tổ chức cũng được xác định rất rõ ràng. Bạn sẽ dễ dàng đánh giá được hiệu quả công việc và thiết lập lộ trình công việc cho nhân viên. Quản trị phân quyền Holacracy

Quản trị phi tập trung – sự khác biệt giữa phân quyền

Quản lý 7 yếu tố – 7 giây

Tom Peters và Robert Waterman là những người sáng lập ra mô hình quản lý bảy yếu tố. Vào thời điểm đó, hai chuyên gia tư vấn làm việc cho McKinsey & Company, một công ty tư vấn của Mỹ. Bảy yếu tố bao gồm:

 • 3 yếu tố cứng: Chiến lược, cấu trúc và hệ thống
 • 4 yếu tố mềm. : phong cách, giá trị được chia sẻ, kỹ năng và nhân viên.

Bảy yếu tố bắt đầu bằng s đầu tiên, do đó, mô hình quản lý 7 yếu tố còn được gọi là mô hình 7 yếu tố. Ba yếu tố cứng và bốn yếu tố mềm được kết hợp chặt chẽ với nhau và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.

Trong thực tế, mô hình 7S được sử dụng để theo dõi hiệu suất công việc của doanh nghiệp và từ đó lãnh đạo có thể nhìn nhận ra các vấn đề để thay đổi hoặc cải thiện tình hình. Mô hình 7S xem xét tình trạng của doanh nghiệp với những kỳ vọng trong tương lai để từ đó đưa ra một khung tham chiếu, kế hoạch hành động cho toàn công ty. Phương pháp quản trị 7 nhân tố - 7S Lời kết, Qua phân tích ở trên, VNOKRs đã giúp bạn trả lời câu hỏi Mục tiêu quản trị doanh nghiệp là gì? Chúng ta cùng nhận thấy quản trị doanh nghiệp là rất cần thiết và có thể đem lại nhiều lợi ích trong ngắn, trung và cả dài hạn cho công ty của bạn.

Thông qua quản trị công ty, bạn cần tạo ra một môi trường công ty tin cậy, minh bạch, cân bằng giữa lợi ích và trách nhiệm. Chính yếu tố cân bằng, kiểm soát và vận hành trong quản trị doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp của bạn phát triển mạnh mẽ và bền vững theo một lộ trình cụ thể.

Mô hình quản lý mục tiêu okrs có những ưu điểm và lợi ích vượt trội, đồng thời nó cũng rất phù hợp để bạn tích hợp vào các hoạt động quản lý doanh nghiệp. Nếu bạn muốn ứng tuyển okrs vào công ty của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả, bạn có thể liên hệ với vnokrs. Đội ngũ chuyên gia vnokrs luôn sẵn sàng tư vấn và đồng hành cùng quý công ty. —————————- Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: cj.o.h.n capital co., Ltd

 • Địa chỉ: số 25 nam đồng, đông đa, hà nội.
 • Hotline: (+84) 904232369 / Email: support@okrs.vn