Quản lý rừng bền vững

Bạn đang quan tâm đến: Quản lý rừng bền vững tại Soloha.vn

Phát triển rừng bền vững là gì

Video Phát triển rừng bền vững là gì

Vào tháng 10 năm 2020, hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (vfcs) đã được Hội đồng quốc tế về chứng chỉ rừng (pefc) chính thức công nhận. Đây là sự kiện lớn, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện quản lý rừng bền vững ở Việt Nam, mở ra cơ hội cho lâm sản ra thị trường thế giới. Cũng trong năm 2020, pefc đã đánh giá và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho 11.423 ha rừng cao su cho các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (vrg). Đến cuối năm 2021, 12 công ty thành viên với hơn 54.500 ha cao su đã đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững vfc / pefc-fm và 22 nhà máy chế biến cao su đạt chứng chỉ chuỗi. Giới thiệu sản phẩm pefc-coc.

Đến nay, cả nước có hơn 2 triệu ha rừng của các chủ rừng được xây dựng theo phương án quản lý rừng bền vững, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện, trong đó có hơn 300.000 ha rừng đã đạt chứng chỉ fsc và vfcs / pefc, hơn 3 triệu m3 gỗ rừng trồng được cấp chứng chỉ tham gia vào chuỗi cung ứng chế biến, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

Mục tiêu chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là đến năm 2025 có 500.000 ha rừng có chứng chỉ và 1 triệu ha rừng có chứng chỉ quản lý rừng vào năm 2030. Có thể nói, trong giai đoạn vừa qua, công tác quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước nâng cao nhận thức và khả năng của người làm nghề rừng, doanh nghiệp các cấp, chủ rừng, cộng đồng và doanh nghiệp thực hiện quản lý rừng bền vững.

Chính phủ đặt mục tiêu đưa ngành chế biến gỗ trở thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2030; xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm gỗ Việt Nam nổi tiếng trên thị trường trong nước và quốc tế; phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những nước sản xuất tốt nhất, chế biến và xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ hàng đầu thế giới. Trong đó, giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt 20 tỷ USD vào năm 2025 và 25 tỷ USD vào năm 2030. Tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ trong nước sẽ đạt 5 tỷ USD vào năm 2025 và 6 tỷ USD vào năm 2025. 2030; hơn 80% công ty chế biến và bảo quản gỗ có công nghệ và năng lực sản xuất tiên tiến; 100% gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước sử dụng gỗ hợp pháp, gỗ có chứng chỉ được sử dụng để quản lý rừng bền vững.

Chính phủ cũng yêu cầu ngành lâm nghiệp tiếp tục bảo vệ, phục hồi và phát triển vốn rừng, duy trì độ che phủ của rừng ở mức ổn định 42-43% trong vài năm tới. Đồng thời, tiếp tục điều chỉnh cơ cấu các loại rừng theo hướng hợp lý để đảm bảo đa dạng hóa các nguồn thu nhập liên quan đến duy trì và nâng cao chất lượng rừng và các loại hình dịch vụ hệ sinh thái rừng. Để phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững và hiệu quả, cần tăng cường chuỗi giá trị từ trồng rừng, phát triển rừng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; hợp pháp hóa gỗ trong kinh doanh chế biến gỗ và sản phẩm gỗ. Ngoài ra, ưu tiên phát triển công nghệ cao, bảo vệ môi trường, chế biến sâu, sản phẩm có giá trị gia tăng cao …

Với việc được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng quốc gia trong nhiều năm đã xác định được hướng đi đúng đắn, góp phần cải thiện đời sống người lao động, nghề rừng và bảo vệ môi trường sinh thái. Nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng đã trở thành một nguồn lực quan trọng của các chủ rừng, một mặt nâng cao thu nhập cho người dân và đóng vai trò là đòn bẩy tài chính để đầu tư nâng cao năng lực quản lý rừng bền vững, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu một cách bền vững và hiệu quả; các cam kết đưa ra tại Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).