Thiết quân luật là gì? Quy định giới nghiêm và thiết quân luật?

Tình trạng thiết quân luật là gì

Video Tình trạng thiết quân luật là gì