What do you mean: Định nghĩa, cách sử dụng và các cụm từ – Step Up English

What do you mean nghĩa là gì

Video What do you mean nghĩa là gì

“ý bạn là gì” là một câu nói trong ngôn ngữ hàng ngày. Cụm từ này có nghĩa là gì và làm thế nào để sử dụng nó một cách chính xác, bài viết nâng cấp này sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này.

1. Định nghĩa

“ý bạn là gì? (/ wʌt duː juː miːn /) là một câu hỏi có nghĩa là “ý bạn là gì?”. Sử dụng cụm từ “ý bạn là gì” khi người nói không hiểu ý của người khác hoặc thể hiện cảm giác bối rối. Câu hỏi sử dụng động từ nghi vấn “what” với cấu trúc đầy đủ.

Ví dụ:

 • Nó có nghĩa là gì? Tôi đã được mời. Ý bạn là gì? Tôi đã được mời.
 • Nó có nghĩa là gì? Tôi không hiểu. Ý bạn là gì? Tôi không hiểu.
 • Ý bạn là gì? Tôi không biết. Ý anh là gì? Tôi không biết.

2. Cấu trúc có nghĩa là gì trong tiếng Anh

Các cấu trúc mở rộng của câu này cũng rất phổ biến. Có những công dụng khác như sau:

Phương pháp 1

Cụm từ đầu tiên được sử dụng để hỏi “Ý bạn là gì …?” hoặc “… đây là cái gì?”. Cấu trúc sử dụng giới từ “by”. Giới từ “by” có nghĩa là “bởi, bởi,” và trong trường hợp này, nó gần như được dịch thành “trong khi nói”.

Ý bạn là gì bởi +?

Ví dụ:

 • Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là gì?
 • “Không đủ tiền” nghĩa là gì? Tôi vừa được trả tiền vào tuần trước! “Không đủ tiền” có nghĩa là gì? Tôi vừa được trả tiền vào tuần trước!
 • Ý bạn là không đủ tiêu chuẩn? Ý bạn là gì khi không đủ tiêu chuẩn?

what do you mean

Phương pháp 2

Với điều này, chúng tôi có kết hợp “khi”. Câu sau có nghĩa là “Khi nào bạn …?”. Nếu bạn muốn hỏi về điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ, bạn sẽ sử dụng cấu trúc sau. Các mệnh đề theo sau khi là mệnh đề đủ chủ ngữ và vị ngữ.

you + v (infinitive) có nghĩa là gì?

Bạn + v (quá khứ) có nghĩa là gì?

Ví dụ:

 • Ý của bạn là gì? Ý bạn là gì?
 • Ý bạn là gì khi nháy mắt với tôi? Bạn có ý gì khi nháy mắt với tôi?
 • Bạn không nói gì có nghĩa là gì? Ý bạn là gì khi không nói gì? ?
 • li>

what do you mean

Phương pháp 3

Đây là một cấu trúc có nghĩa là “… điều này có nghĩa là gì?”. Những câu sau đây được sử dụng để hỏi về ý nghĩa của một số điều hoặc từ mà chúng ta không hiểu.

+ n + có nghĩa là gì?

Ví dụ:

 • Dấu hiệu này có nghĩa là gì? Dấu hiệu này có nghĩa là gì?
 • Các chữ cái trong sổ tay của bạn có ý nghĩa gì? Nghĩa là gì? Chơi có nghĩa là gì?
 • Vui chơi có nghĩa là gì? Chơi có nghĩa là gì?

3. cụm từ có nghĩa là gì trong tiếng Anh

Các điều khoản khác có liên quan hoặc tương tự:

 • Tôi không hiểu: Tôi không hiểu
 • Xin lỗi? :lấy làm tiếc?
 • Điều này chẳng có nghĩa lý gì đối với tôi: tôi chẳng có nghĩa lý gì với tôi

what do you mean

 • Nó nằm ngoài khả năng hiểu của tôi: điều đó nằm ngoài khả năng hiểu của tôi / Tôi không thể hiểu nó
 • Tôi không thể hiểu được nó: Tôi không thể hiểu nó

>

Đây là những gì bạn cần biết về ý nghĩa của bạn trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn.

Cố lên và chúc may mắn!

Nhận xét

Nhận xét