Chức danh chính ủy là gì? Có vai trò như thế nào trong quân đội? – Dịch vụ tạo Google Entity Stacking chuẩn nhất

Chính ủy trong quân đội là gì

Chính ủy là gì? Commissar là một chức danh khá quen thuộc trong quân đội mà bạn đã ít nhất một lần nghe đến. Nếu bạn chưa hiểu rõ về chỉ định này, hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của chính ủy.

1. Chính ủy là gì? Phân biệt giữa chính ủy và chính trị viên

1.1. Giải thích chính ủy là gì?

Chính ủy là tên viết tắt của chính ủy, là chức danh của một cán bộ chuyên trách, người đại diện cho vai trò lãnh đạo chính trị của quốc gia (hoặc đảng) trong quân đội và thực hiện quyền giám sát ảnh hưởng chính trị đối với các chỉ huy quân sự và lãnh đạo công tác giáo dục chính trị quân sự.

Trong lịch sử quân sự thế giới, chức danh chính ủy xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc Cách mạng Pháp, sau đó được sử dụng rộng rãi trong các lực lượng vũ trang của Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam và các nước cộng sản khác.

Chính ủy là người đứng đầu công tác chính trị trong đơn vị

Chính ủy là người đứng đầu công tác chính trị trong đơn vị

1.2. Phân biệt Chính ủy và Chính trị viên

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa thuật ngữ ủy viên và chính khách. Dưới đây là so sánh hai cái tên:

  • Giống nhau: gọi chung là lãnh đạo tối cao, chịu trách nhiệm chính trị trong quân đội, trên cấp đại đội.
  • Khác nhau: ở cấp đại đội và tiểu đoàn sẽ được gọi là chính ủy, cấp tiểu đoàn mới ở cấp cao hơn sẽ được gọi là chính ủy. Được hiểu đơn giản là cách gọi dựa trên cấp của đơn vị quân đội.

2. Chính ủy chủ trì công việc

Chính ủy cấp trung đoàn đóng vai trò rất quan trọng trong việc trau dồi tinh thần quân đội. Nó giúp nâng cao hiệu quả chiến đấu của bộ đội và nâng cao hiệu quả quản lý của người chỉ huy.

Theo Nghị quyết số 51-nq / TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 20 tháng 7 năm 2005, quy định rõ “Chính ủy là người chủ trì về chính trị. chịu trách nhiệm trước chính quyền, cấp trên và cấp ủy cấp dưới chịu trách nhiệm về mọi hoạt động chính trị của đơn vị; đơn vị.”

Trong đó, chính ủy là người chủ trì mọi hoạt động xây dựng đơn vị về chính trị, trực tiếp hướng dẫn hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong đơn vị thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chấp hành nghiêm túc nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng và mệnh lệnh, chỉ thị của chỉ huy đơn vị.

Mọi hoạt động của chính ủy phải bảo đảm toàn đơn vị nắm vững chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ, đơn vị có tổ chức vững mạnh toàn diện, chất lượng chính trị cao.

Để phát huy hết vai trò của mình, chính ủy phải chủ động phối hợp với chỉ huy các cấp trong toàn quân trên tinh thần thống nhất, đoàn kết, tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau, làm tốt công tác lãnh đạo, phục vụ. . Chính ủy cố gắng hết sức, tạo điều kiện để đại biểu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trong quá trình công tác, đồng thời luôn bám sát tổ chức, phát hiện và giải quyết kịp thời.

Là chính ủy đơn vị, phẩm chất, năng lực, phong cách, uy tín của chính ủy luôn ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức tư tưởng, tình cảm, ý chí của mọi cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền. Vì vậy, người chính ủy phải thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng, có phẩm chất đạo đức, lối sống tiêu biểu, đồng thời phải có năng lực, tác phong nói, làm được việc, phải thực sự nêu gương trong tập thể. và làm gương cho các đồng chí khác.

Chính ủy có vai trò quan trọng trong quân đội

Chính ủy có vai trò quan trọng trong quân đội

3. Nhiệm vụ của chính ủy là gì?

Chính ủy là người phụ trách công tác chính trị của đơn vị, có trách nhiệm:

  • Xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh về tư tưởng, phẩm chất và đạo đức, mọi người luôn có tinh thần sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
  • Hiện đang đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
  • Tham gia công tác vận động quần chúng, đặc biệt quần chúng, tăng cường đoàn kết, củng cố tình đoàn kết quân dân.
  • >

  • Trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng, tin tưởng, hợp tác với chỉ huy đơn vị, góp ý công tác chính trị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và báo cáo cấp trên.
  • Phần thưởng của Giám đốc Có tác dụng dành cho những người đã phục vụ cách mạng và chính sách. Đối với các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị là chính thức.
  • Hoàn thành tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ của đơn vị.
  • Tiến hành nghiên cứu khoa học xã hội, nâng cao năng lực làm việc chính trị và công cộng và hợp tác trong nội bộ đảng.

Bài viết trên đã giải thích chi tiết về ủy ban là gì? Mong rằng qua những thông tin trên, các bạn đã hiểu được vai trò, nhiệm vụ không thể thay thế và vô cùng quan trọng của chính ủy trong quân đội.