Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì ?Quy định pháp luật như thế nào

điều kiện kinh doanh là gì

Video điều kiện kinh doanh là gì

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là gì? Điều kiện pháp lý đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Quy tắc chung đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng các điều kiện. Vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe xã hội.

Danh sách các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật Đầu tư 2014.

Các luật, quy chế, pháp lệnh quy định điều kiện kinh doanh của các ngành, nghề trên. và được quy định trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư đối với doanh nghiệp.

Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với mục tiêu đã nêu. Và phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan. Tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh đó phải được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Chính phủ tiết lộ chi tiết và kiểm soát các điều kiện kinh doanh.

& gt; & gt; Xem thêm: Các ngành Hiện đang bị Cấm

Điều kiện kinh doanh có điều kiện

Điều kiện hoạt động chính là các yêu cầu mà cơ quan nhà nước buộc doanh nghiệp phải có hoặc thực hiện, thể hiện trong giấy phép kinh doanh (ngành, mã nghề nghiệp), chứng chỉ điều kiện hoạt động, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn điều lệ hoặc các yêu cầu khác.

Điều kiện Giấy phép Kinh doanh

Giấy phép kinh doanh đôi khi còn được gọi là “giấy phép phụ”. Được hiểu là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành cho phép một doanh nghiệp hoặc chủ thể thương mại thực hiện một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau.

Giấy phép kinh doanh là giấy thông hành cho phép các cá nhân và tổ chức kinh doanh hoạt động hợp pháp. Theo Luật Đầu tư, các doanh nghiệp phải có các giấy phép này khi hoạt động trong các lĩnh vực thuộc Danh mục Đầu tư có Điều kiện và Ngành nghề Kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh cũng được sử dụng như một hình thức hạn chế kinh doanh trong một số ngành, nghề và lĩnh vực nhất định. .

Các lĩnh vực quy định của nhà nước điều chỉnh các giấy phép khác nhau là: Công nghiệp và Thương mại, Giao thông vận tải, Nông nghiệp, Thông tin và Truyền thông.

Xem thêm: Dịch vụ Giấy phép Kinh doanh

Chứng chỉ Kinh doanh

Thông thường, những điều kiện này liên quan đến cơ sở vật chất hoặc nhân sự của cơ sở. Khi chủ thể kinh doanh đáp ứng các điều kiện này, cơ quan có thẩm quyền quốc gia sẽ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho chủ thể kinh doanh.

Sau khi có đủ điều kiện kinh doanh, pháp nhân kinh doanh chỉ có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong ngành đó.

Các loại giấy chứng nhận phổ biến nhất hiện nay có thể kể đến Giấy chứng nhận cơ quan đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận phòng cháy và chữa cháy, Giấy chứng nhận an toàn và trật tự …

Điều kiện của chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ hành nghề là văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc hiệp hội nghề nghiệp được nhà nước ủy quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong một ngành, nghề cụ thể. Chắc chắn rồi.

Đối với những nghề đủ tiêu chuẩn này, doanh nghiệp phải có người làm việc trong ngành và có chứng chỉ hành nghề.

Theo các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau do luật nghề nghiệp quy định thì yêu cầu về số lượng người có chứng chỉ hành nghề và vị trí của người có chứng chỉ hành nghề trong doanh nghiệp cũng khác nhau.

Ví dụ:

– Giám đốc doanh nghiệp hoặc người phụ trách tổ chức kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề: Giám đốc doanh nghiệp. Hoặc người phụ trách doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề.

-Yêu cầu Giám đốc và những người khác phải có chứng chỉ hành nghề: Giám đốc Công ty. Và ít nhất một pháp nhân chuyên nghiệp trong doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề.

– Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không quy định Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề. Trong doanh nghiệp phải có ít nhất một pháp nhân chuyên nghiệp có chứng chỉ hành nghề.

Điều kiện vốn được phép

Các yêu cầu về vốn theo luật định thường được đặt ra cho các doanh nghiệp trong các ngành và lĩnh vực có yêu cầu cao về bảng cân đối kế toán hoặc các ngành đòi hỏi cơ sở vật chất lớn.

Ví dụ, Luật Ngành Bất động sản quy định doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản phải có vốn pháp định là 20 tỷ đồng Việt Nam. Doanh nghiệp phải có vốn đăng ký 20 tỷ đồng để hoạt động trong lĩnh vực này.

Mục đích của yêu cầu vốn tối thiểu này là xác định khả năng hoạt động của doanh nghiệp trong ngành hoặc lĩnh vực đó. Và giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có hoạt động kinh doanh với doanh nghiệp.

Xem thêm: Phân biệt Điều lệ và Vốn điều lệ

Một số tiêu chí khác

– Văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc;

-Dự án phải được thành lập và chấp thuận chủ trương đầu tư, phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập công ty.

– Cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không có hình thức xác nhận hoặc chấp thuận bằng văn bản và theo quy định.

Lưu ý:

Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đều được cấp giấy phép. Hoặc nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì được quyền thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh. Trong trường hợp bị từ chối cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép. Cơ quan quốc gia phải thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức và nêu rõ lý do từ chối.

Giấy phép được cấp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Hoặc đáp ứng các điều kiện để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Không cần xác nhận, đồng ý bằng văn bản. Doanh nghiệp không cần ghi ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

& gt; & gt; Xem điều kiện kinh doanh trong một số ngành cụ thể:

Các điều kiện kinh doanh được công ty hỗ trợ

Điều kiện kinh doanh vũ trường

Câu hỏi về tình trạng kinh doanh

Trên đây là thông tin cơ bản về các yêu cầu pháp lý đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện . Nếu cần tư vấn chi tiết hơn, mời bạn liên hệ với lawkey – đơn vị tư vấn doanh nghiệp, dịch vụ kế toán, tư vấn hợp đồng… chuyên nghiệp nhất.