Dự án đầu tư phát triển là gì? Quy định về dự án đầu tư phát triển?

Dự án đầu tư phát triển là gì

Video Dự án đầu tư phát triển là gì

Hiện nay, tốc độ phát triển kinh tế kéo theo sự phát triển của nhiều vấn đề đời sống và xã hội. Chính vì vậy, đồng thời thúc đẩy kinh tế phát triển, ngày càng có nhiều dự án đầu tư phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hàng ngày.

Cơ sở pháp lý:

– Đạo luật đấu thầu 2013;

– Luật Đầu tư 2020;

Luật sư Tư vấn pháp luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. Dự án đầu tư phát triển là gì?

Theo Luật Đấu thầu và Đấu thầu năm 2013, khái niệm dự án đầu tư phát triển được giải thích cụ thể như sau: “Dự án đầu tư phát triển (sau đây viết tắt là dự án) bao gồm: Đề án, dự án đầu tư mới; cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng Dự án; dự án mua sắm tài sản bao gồm thiết bị, máy móc không cần lắp đặt; dự án bảo dưỡng, nâng cấp tài sản, thiết bị; dự án, kế hoạch; dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, điều tra cơ bản ; các chương trình, đề án và dự án đầu tư và phát triển khác. “

Tóm lại, bất kỳ dự án đầu tư xây dựng nào, dù huy động bao nhiêu vốn, nếu muốn thực hiện đều phải tuân theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Hơn nữa, cần phải hiểu rằng đầu tư phát triển là một hình thức khác của đầu tư trực tiếp. Mục đích của hoạt động này là tạo ra và duy trì năng lực sản xuất trong kinh doanh và đời sống xã hội. Nói cách khác, nó là một hình thức tạo ra tài sản mới cho các đơn vị sản xuất, dịch vụ và nói chung là cho nền kinh tế.

dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư phát triển tiếng Anh

Một số thuật ngữ tiếng Anh liên quan:

2. Đặc điểm của dự án đầu tư phát triển:

– Sự đầu tư về lao động và vật tư cho các hoạt động phát triển là rất lớn.

Xem thêm: Các dự án đầu tư xây dựng mới nhất theo danh mục

– Các quỹ đầu tư lớn bị trì trệ lâu trong quá trình đầu tư.

– Dự án quốc gia, sử dụng lực lượng lao động rất lớn.

-Theo đánh giá dự án đầu tư, thời gian thực hiện rất dài, từ khi khởi công xây dựng đến khi đi vào sản xuất.

– Quá trình hoạt động chịu nhiều tác động tích cực và tiêu cực từ các yếu tố kinh tế, chính trị, tự nhiên và xã hội.

– Các dự án đầu tư và phát triển rủi ro cao. Vì quy mô đầu tư theo hình thức này lớn, thời gian đầu tư và hoạt động lâu dài.

3. Quy định về dự án đầu tư phát triển:

I. Các dự án đầu tư và phát triển cần có những câu hỏi sau:

-Tính thực tế

Chúng ta cần xem xét, nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng khi xây dựng nội dung của các dự án đầu tư phát triển. để các điều kiện và hoàn cảnh liên quan phù hợp với hoạt động đầu tư

Xem thêm: Giấy phép, tệp, lệnh và thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

– Khoa học

Việc soạn thảo các dự án R&D phải chi tiết, cụ thể và tỉ mỉ. Tất cả mọi thứ trong dự án phải được tính toán chính xác và kỹ lưỡng để đảm bảo rằng không có sai sót. Trong số đó, phần nội dung tài chính cần được đặc biệt quan tâm.

– Tính hợp pháp

Các yêu cầu đối với dự án phát triển là gì? Một trong số đó là tính hợp pháp. Đây là một trong những yêu cầu bắt buộc mà doanh nghiệp nào cũng phải tuân thủ. Vì vậy, mọi dự án đầu tư phát triển đều phải được xây dựng trên cơ sở pháp lý vững chắc.

Đảm bảo tuân thủ các luật và chính sách do nhà nước bắt buộc. Muốn vậy, những người thực hiện dự án cần nghiên cứu kỹ lưỡng và cập nhật kịp thời luật pháp, chính sách quốc gia.

– Tính đồng nhất

Dự án đầu tư phải tuân thủ các quy định của cơ quan có thẩm quyền về đầu tư phát triển, bao gồm cả các quy định về thủ tục. Đối với các dự án quốc tế, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định chung của quốc tế.

Trước khi thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp cần đảm bảo các yêu cầu của việc thực hiện suôn sẻ, không vi phạm các quy định, pháp luật do nhà nước ban hành.

Xem thêm: Điều kiện của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

2. Phân loại các dự án đầu tư và phát triển

+ Theo tính chất của đối tượng đầu tư:

Đầu tư bằng hiện vật (đầu tư vào tài sản thực hoặc tài sản thực như nhà máy, máy móc và thiết bị …)

Đầu tư vào các tài sản phi vật chất (đầu tư vào tài sản trí tuệ và nguồn nhân lực như đào tạo, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe …)

+ Phân cấp theo quản lý: đầu tư phát triển được chia thành các dự án nhóm a, b, c theo đầu tư dự án trọng điểm quốc gia

+ Theo lĩnh vực kinh doanh kết quả đầu tư: đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

+ Đặc điểm hoạt động theo kết quả đầu tư: đầu tư cơ sở và đầu tư hoạt động.

+ Thời gian chạy của các kết quả đầu tư trong tái sản xuất xã hội: đầu tư kinh doanh và đầu tư sản xuất.

Xem Thêm: Cách Tính và Hạn chế Chi phí Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng

+ Tác dụng của việc thực hiện và thúc đẩy kết quả đầu tư theo thời gian: đầu tư ngắn hạn và dài hạn.

+ Theo mối quan hệ kinh doanh của nhà đầu tư: đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp.

+ Quốc gia được phân chia theo nguồn vốn: đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.

+ Theo vùng: đầu tư phát triển vùng, vùng kinh tế trọng điểm, đầu tư phát triển đô thị và nông thôn …

4. Vai trò của dự án đầu tư và phát triển:

Đầu tiên, từ góc độ của toàn bộ nền kinh tế đất nước

Từ góc độ vĩ mô, dự án đầu tư phát triển bao gồm các hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Theo đó, hai hoạt động này có mối liên hệ hữu cơ chặt chẽ và ảnh hưởng lẫn nhau. Giúp nền kinh tế phát triển một cách mạnh mẽ và hiệu quả nhất có thể.

Khi đầu tư trong nước có hiệu quả, một nền kinh tế ổn định sẽ được xây dựng với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Không những vậy, nền tảng pháp lý ngày càng hoàn thiện, cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại. Đây là bàn đạp để sử dụng và tiếp nhận vốn nước ngoài một cách hiệu quả nhất.

Nguồn vốn do các công ty đầu tư để mở rộng sản xuất trong nước đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cơ hội tốt cho đầu tư nước ngoài. Vì hình thức này chủ yếu thông qua các công ty đa quốc gia. Hầu hết các doanh nghiệp này đều lựa chọn những đối tác tiềm năng và tương xứng để đầu tư.

Xem chi tiết: Chức năng và nhiệm vụ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Có thể thấy, trong những năm gần đây, nhà nước đã khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư độc lập để phát triển quy mô sản xuất. Đó cũng là cách để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả làm ăn với các công ty nước ngoài.

Thứ hai, xét về đơn vị kinh tế của đất nước

-Xác định khả năng tăng trưởng

Vai trò của các dự án đầu tư mới đối với các công ty trong nước là gì? Đầu tư là hoạt động then chốt quyết định sự tồn tại và lớn mạnh của cả một tổ chức. Để đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình, các công ty phải đầu tư vốn dài hạn đáng kể và bổ sung các tài sản cần thiết.

Để tối đa hóa giá trị tài sản, các công ty cần xây dựng chiến lược cụ thể để tiếp cận và lựa chọn các dự án đầu tư phát triển phù hợp. Một doanh nghiệp không thể phát triển nếu không tìm ra những ý tưởng phát triển mới. Đặc biệt là trong thị trường cạnh tranh ngày nay.

– Vị trí xác nhận

Để đạt được một vị trí nhất định trên thị trường đòi hỏi các công ty phải nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm ra các hoạt động phù hợp nhằm đổi mới và phát triển sản phẩm và dịch vụ. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể cạnh tranh và loại bỏ các đối thủ tiềm ẩn khác.

Tùy theo mục đích của từng doanh nghiệp mà các dự án đầu tư có thể tập trung phát triển hoặc kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, thu lợi nhuận cao. Theo cơ cấu tài sản đầu tư, khoản đầu tư của doanh nghiệp có thể được chia thành các loại sau:

Xem thêm: Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư theo Luật đầu tư năm 2022

· Đầu tư tài sản cố định.

· Đầu tư vào tài sản lưu động

· Đầu tư vào tài sản tài chính.

Theo mục đích đầu tư của doanh nghiệp, có thể chia thành các loại sau:

· Đầu tư năng lực

· Đầu tư đổi mới sản phẩm

· Đầu tư vào chất lượng sản phẩm

· Đầu tư mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Xem thêm: Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

5. Trách nhiệm quản lý đầu tư quốc gia:

-Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý quốc gia về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Chính phủ thống nhất quản lý quốc gia về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

+ Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, chính sách đầu tư tại Việt Nam và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

+ Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư vào Việt Nam và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam;

+ Ban hành các biểu mẫu thủ tục đầu tư vào Việt Nam và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam;

+ Hướng dẫn, công bố, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư;

+ Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế giải quyết các vấn đề của nhà đầu tư, ngăn ngừa tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư;

+ Tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình đầu tư của Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam;

Xem thêm: Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình bê tông?

+ Xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư;

+ Cấp, điều chỉnh và chấm dứt thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài;

+ Quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

+ Quản lý xúc tiến đầu tư quốc gia và điều phối các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước tại Việt Nam;

+ Thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư, quản lý và phối hợp quản lý hoạt động đầu tư theo thẩm quyền;

+ Đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực đầu tư theo thẩm quyền;

+ Các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến quản lý các khoản đầu tư trong nước.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư và hoạt động đầu tư tại Việt Nam trong phạm vi quyền hạn của mình. Từ Việt Nam ra nước ngoài, bao gồm:

Xem thêm: Chi phí lập và đánh giá các kế hoạch và dự án đầu tư công

+ Phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng và công bố danh mục các dự án xúc tiến đầu tư của địa phương;

+ Đối với trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật này, chịu trách nhiệm chính hoặc tham gia thẩm định dự án đầu tư và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định trong phạm vi nhiệm vụ của mình; chịu trách nhiệm chính về việc cấp, điều chỉnh và hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các dự án đầu tư của địa phương;

+ Giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư theo thẩm quyền;

+ Thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư tại khu vực và báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ Cung cấp thông tin liên quan để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư; duy trì và cập nhật Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;

+ Chỉ đạo việc tổ chức, giám sát và đánh giá việc thực hiện hệ thống báo cáo đầu tư.