13 tính năng vẫn còn ẩn giấu trong iPhone của bạn | ICTPress

General trong iphone là gì

Video General trong iphone là gì

(ictpress) – Có thể có các tính năng khác trong Hệ điều hành iPhone mà bạn chưa biết.

Business Insider có nhiều hướng dẫn tính năng hơn cho bạn:

iPhone của bạn có thể dịch các cụm từ hoặc tên viết tắt sang bất kỳ thứ gì bạn muốn. Vào Settings (Cài đặt)> General (Cài đặt chung)> Keyboard (Bàn phím)> Add New Shortcut (Thêm phím tắt mới) để thử.

13 tính năng vẫn còn ẩn giấu trong iPhone của bạn | ICTPress

Nếu bạn muốn lưu một hình ảnh từ một trang web vào điện thoại của bạn, bấm và giữ bức ảnh đó cho đến khi menu này mở ra. Bấm vào “Save Image” (lưu ảnh) để lưu lại bức ảnh vào điện thoại của bạn. Bạn có thể lấy lại bức ảnh này sau này từ ứng dụng Photos (ảnh) trong điện thoại của bạn.

13 tính năng vẫn còn ẩn giấu trong iPhone của bạn | ICTPress

Ở Settings, bạn có thể bật tính năng Do Not Disturb (Không làm phiền) của iPhone. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không nhận được các thông báo hay các cuộc gọi trong khi điện thoại của bạn khóa. Tốt nhất nên bật tính năng này trong khi bạn đang ngủ.

13 tính năng vẫn còn ẩn giấu trong iPhone của bạn | ICTPress

Bạn có thể tạo ra text nhờ sử dụng giọng nói của mình. Từ bàn phím, bạn bấm vào biểu tượng microphone và chỉ nói những gì muốn gõ chữ. iPhone của bạn sẽ làm phần còn lại (Rất chính xác!).

13 tính năng vẫn còn ẩn giấu trong iPhone của bạn | ICTPress

Bạn có thể bật bàn phím Emoji theo các bước Settings (Cài đặt) > General (Cài đặt chung) > Keyboard (Bàn phím). Rồi cuộn đến lúc nhìn thấy “Emoji” và bấm để bổ sung. Sử dụng Emoji, bấm vào nụt trông giống như quả cầu trên bàn phím của bạn.

13 tính năng vẫn còn ẩn giấu trong iPhone của bạn | ICTPress

Nếu bạn muốn đóng ứng dụng, bấm đúp vào nút Home của iPhone. Một loạt các ứng dụng sẽ bật lên. Bấm và giữ vào một biểu tượng cho đến khi tất cả các ứng dụng bắt đầu rung. Sau đó bấm vào vòng tròn đỏ để đóng ứng dụng.

13 tính năng vẫn còn ẩn giấu trong iPhone của bạn | ICTPress

Bạn có thể sao lưu danh bạ điện thoại, các thiết lập, thư điện tử của bạn vào iCloud mỗi lần điện thoại của bạn sạc và kết nối WiFi. Thực hiện các bước Settings (Cài đặt) > iCloud > Storage & Backup (Lưu trữ và Dự phòng) để hiển thị tính năng này.

13 tính năng vẫn còn ẩn giấu trong iPhone của bạn | ICTPress

Điện thoại của bạn có thể kết nối trực tiếp tới Twitter và Facebook, sẽ dễ dàng cho bạn chia sẻ hình ảnh và các trang web. Bạn vào Settings > Facebook (hay Twitter) để đăng nhập.

13 tính năng vẫn còn ẩn giấu trong iPhone của bạn | ICTPress

Nếu bạn đang đọc một danh sách dài và muốn quay trở lại đầu trang, bấm vào thanh đen sẽ hiển thị thời gian trên đỉnh màn hình của bạn.

13 tính năng vẫn còn ẩn giấu trong iPhone của bạn | ICTPress

Bạn có thích đặt một đồng hồ mới sử dụng ứng dụng đồng hồ của iPhone. Dễ dàng hơn nhiều nếu bạn dùng Siri thay thế.. Bấm và giữ nút Home cho đến khi Siri bật ra. Sau đó nói “Đặt đồng hồ báo thức cho tôi [nói giờ nào bạn muốn]”. Quá đơn giản!

13 tính năng vẫn còn ẩn giấu trong iPhone của bạn | ICTPress

Trong khi lướt web trên Safari, bạn có thể chia sẻ các link dễ dàng nhờ sử dụng một loạt các dịch vụ. Bấm vào biểu tướng ở đáy màn hình trông giống như một mũi tên nhảy ra khỏi một chiếc hộp và chọn dịch vụ bạn muốn chia sẻ.

13 tính năng vẫn còn ẩn giấu trong iPhone của bạn | ICTPress

Bạn có thể kiểm soát âm nhạc của bạn mà không phải mở ra một ứng dụng riêng. Kích đúp vào nút Home, sau đó trượt qua một loạt ứng dụng từ trái sang phải để xem các lệnh này. Nút bấm phía xa bên trái có thể khóa hướng điện thoại của bạn về phong cảnh và chân dung.

13 tính năng vẫn còn ẩn giấu trong iPhone của bạn | ICTPress 13 tính năng vẫn còn ẩn giấu trong iPhone của bạn | ICTPress

Bạn có thể sử dụng tai nghe của iPhone để kiểm soát các cuộc gọi, Siri và âm nhạc.

Dưới đây là một số bước cơ bản:

  • Nhấp vào nút giữa một lần để dừng nhạc. Nhấp vào Bắt đầu lại.

    Nhấn nút giữa để trả lời cuộc gọi. Nhấn và giữ nút giữa để giữ cuộc gọi.

    Khi sử dụng ứng dụng máy ảnh, hãy nhấn phím âm lượng “+” để chụp ảnh.

    Nhấn và giữ nút chính giữa để kích hoạt siri.

    qm