Lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bao nhiêu tuổi? Mấy tuổi 2022? | baonhieu.net

Lớp 12 bao nhiêu tuổi

Video Lớp 12 bao nhiêu tuổi

Theo Luật Phổ cập giáo dục của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độ tuổi đi học được tính như sau:

Lớp 1: Tiểu học

Các lớp 1, 2, 3, 4 và 5 là các lớp tiểu học, tương ứng với mỗi lớp, độ tuổi là:

Lớp 6 tuổi

Lớp hai 7 tuổi

Lớp 3 8 tuổi

Lớp 4 khi 9 tuổi

10 tuổi, lớp năm

Trường trung học: Trung học cơ sở

Các lớp 6, 7, 8 và 9 là các lớp trung học cơ sở và độ tuổi tương ứng cho mỗi lớp là:

Lớp 6 khi 11 tuổi

12 tuổi, lớp bảy

13 tuổi, lớp 8

14 tuổi học lớp 9

Trường trung học: Trường trung học

Lớp 10, 11 và 12 là các lớp trung học, tương ứng với mỗi lớp, độ tuổi là:

Lớp 10 15 tuổi

16 tuổi lớp 11

17 tuổi lớp 12

Bạn hoàn toàn có thể tính năm sinh theo lớp bằng công thức sau:

Năm sinh = năm hiện tại – (tương ứng với độ tuổi của lớp + 5)

Nếu bạn đang học lớp 12 và đang tính năm sinh của mình, hãy áp dụng công thức của chúng tôi:

2020 – (17 +5) = 1998 => Vậy năm sinh của bạn là 1998.

Ngày sinh cho Lớp 2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tuoi vao nam 2020?

Dựa trên bảng tính năm sinh ở trên, bạn có thể tính tuổi hiện tại của mình ở 202o. Trừ năm 2020 cho năm sinh tương ứng với số lớp của bạn.

Ví dụ: nếu bạn học lớp 10, năm sinh của bạn sẽ là 2000. Khi đó tuổi của bạn năm 2020 sẽ là: 2020 – 2000 = 20 => Vậy nếu bạn học lớp 10 thì bạn đã 20 rồi!

Sau đây là số tuổi cụ thể nhất của các lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 vào năm 2020 để bạn tham khảo:

Trả lời tất cả các câu hỏi hay nhất: https://dapanchuan.com/

Bài viết trả lời cụ thể và chính xác câu hỏi về Cấp độ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ? Bạn bao nhiêu tuổi vào năm 2020? Hy vọng những thông tin tham khảo hữu ích này dành cho bạn đọc, giúp bạn tìm được câu trả lời phù hợp và tránh nhầm lẫn trong quá trình tính toán.

Xem thêm:

  • Một tứ diện đều có bao nhiêu mặt đối xứng
  • 1 cái bánh bông lan trứng muối
  • một chén cơm có bao nhiêu calo
  • 1 trăm quả trứng thạch có bao nhiêu calo
  • bao nhiêu calo trong 1 miếng bánh