Mệnh lệnh từ trái tim

Bạn đang quan tâm đến: Mệnh lệnh từ trái tim tại Soloha.vn

Mệnh lệnh từ trái tim

Video Mệnh lệnh từ trái tim

Việc chăm sóc gia đình chính sách, người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, trong 75 năm qua, Đảng bộ, nhà nước và nhân dân cả nước đã thực hiện nhiều việc làm cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Phục vụ người có công.

Hiện cả nước đã xác nhận hơn 9,2 triệu người có công; hơn 7.000 hồ sơ tồn đọng đã được rà soát, xét duyệt; hơn 2.400 liệt sĩ, hơn 2.700 thương, bệnh binh và các đối tượng chính sách khác được tiếp tục. nộp đơn lên chính phủ để được công nhận và trao chứng chỉ Quốc gia.

Nhiều năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, cải tạo các gia đình có công với nước đã ăn sâu vào tâm khảm mỗi người dân. Có như vậy, tinh thần yêu nước mới được khơi dậy, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi dậy, hun đúc truyền thống đạo lý của đất nước.

Bên cạnh việc thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các hệ thống, chính sách, các cấp ủy đảng, cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội các cấp còn phối hợp chặt chẽ trong tổ chức, triển khai thực hiện. Các liệt sĩ và những người có công với cách mạng đều xác định đây là trách nhiệm, là tình thân, là vinh dự, là mệnh lệnh từ trái tim.

Theo đó, toàn đảng, toàn quân, toàn quân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào, như: phong trào cả nước ủng hộ xây dựng “Quỹ tương trợ người có công khắc phục khó khăn về nhà ở; Nhận đỡ đầu, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh nặng, liệt sĩ neo đơn Sự vận động của cha mẹ; công tác chăm sóc liệt sĩ; thường xuyên thăm hỏi gia đình người có công, tặng quà; giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho người có công và các gia đình chính sách để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống …

Đến nay, mức sống của 98,6% số hộ tham gia BHYT bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú, đời sống vật chất và tinh thần của người tham gia BHYT ngày càng được cải thiện. .

Những người tu dưỡng quyết tâm tự lực, tự cường đã vượt qua nỗi đau, hòa mình vào cuộc sống, không ngừng cống hiến sức lực, trí tuệ, nêu gương trong học tập, lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu … không chỉ là anh hùng trong chiến đấu và là người tiên phong trong cuộc chiến chống đói nghèo và xây dựng đất nước.

Họ còn là những người mẹ, người vợ, người con trung thành, là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người bị ảnh hưởng chất độc trong kháng chiến chống Nhật, thương bệnh binh, tiêu biểu cho ý chí vươn lên, nghị lực vượt khó vươn lên làm cán bộ quản lý. , Nhà khoa học xuất sắc, doanh nhân thành đạt, hình mẫu trong cuộc sống hàng ngày …

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày liệt sĩ tàn tật kháng chiến chống Nhật, cả nước đã huy động các nguồn lực to lớn về tài chính và các thành phần trong xã hội, tổ chức các hoạt động ý nghĩa như tặng nhà tình nghĩa, thành lập quỹ đền ơn đáp nghĩa. . Thương binh, phụng dưỡng cha mẹ liệt sỹ, con liệt sỹ, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng …

Những hoạt động này không chỉ nâng cao sự hiểu biết, tri ân sâu sắc của nhân dân đối với các anh hùng, liệt sĩ và những người có công với đất nước mà còn chuyển hóa nhận thức, tình cảm chân thiện mỹ thành hành động thiết thực, đóng góp nguồn lực để chăm sóc, phục vụ tốt hơn Đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người có công với cách mạng.

Để công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện có chiều sâu, thiết thực, các cấp, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm cao nhất, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của đất nước. .Gia đình liệt sĩ, gia đình người có công.

Bản nháp