Ngày thành lập hội người cao tuổi việt nam

Ngày thành lập hội người cao tuổi việt nam

Video Ngày thành lập hội người cao tuổi việt nam

Ngày 6 tháng 6 năm 2022, kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam, Quốc khánh Việt Nam (6/6/1941 – 6/6/2022). Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, ông được đảng, nhà nước và xã hội hết sức coi trọng, điều 6 của luật quy định rõ “Ngày sinh Việt Nam là ngày 6 tháng 6 hàng năm”; qd-ttg quyết định đưa ngày 6/6 trở thành ngày lễ truyền thống của dân tộc Việt Nam.

1. Ngày truyền thống của người cao niên Việt Nam

Ngày 6 tháng 6 năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư “Kính gửi đồng bào” và “Lời kêu gọi đoàn kết toàn dân cao tuổi”, kêu gọi nhân dân cả nước đoàn kết, thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc. ; chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của người cao tuổi “Người cao tuổi thực sự có trách nhiệm với đất nước. Đất nước phồn vinh là do người cao tuổi dựng nên, đất nước tồn tại có công giúp đỡ. Nước mất, người cao tuổi để dành, đất nước suy vong thì có người già giúp đỡ, đất nước lên xuống, đất nước lên xuống không ngừng, người già chết thảm thương … Nhà nước chăm sóc người già, khi nước vui thì tất cả người già đều vui. cùng nhau (Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi đoàn kết toàn thể những người cao tuổi, 6-1941) Người đã viết thư cho những người cao tuổi, kêu gọi “Chúng ta là những người cao tuổi, chúng ta là những người đầu tiên hãy đến với nhau và làm gương cho con cháu chúng ta. Vì vậy, kính mong các bậc lão thành Hồ Chí Minh tự nguyện tổ chức “Hội nghị Người cao tuổi cứu quốc”, để các bậc cha anh trên cả nước noi theo, chung tay bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc ”(Hồ Chí Minh Thư gửi các cụ). Cụ già, Tin cứu nước, số 48, ngày 21 tháng 9 năm 1945) Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lực lượng cứu quốc được tổ chức trên cả nước góp phần tích cực vào thắng lợi chiến lược của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta kháng chiến chống thực dân, hoàn thành nhiệm vụ cứu nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống của Hội Phụ nữ cứu quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, xây dựng Việt Nam ngày càng vững chắc trong vị trí và vai trò của nó trong đời sống xã hội.

2. Đại hội Đại biểu Người cao tuổi Việt Nam

Trải qua 81 năm truyền thống cách mạng vẻ vang, từ khi thành lập đến nay đã trải qua 6 kỳ đại hội, cụ thể như sau:

Đại hội đại biểu toàn quốc Việt Nam lần thứ nhất tổ chức ngày 9-10 tháng 5 năm 1995; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai tổ chức ngày 10-12 tháng 6 năm 2001; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba. Việt Nam được tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc của Việt Nam được tổ chức từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 12 năm 2006; Đại hội lần thứ IV của Hội Liên hiệp quốc gia Việt Nam được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 11 năm 2011; Đại hội lần thứ V được tổ chức từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 9 năm 2016 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Hội ND Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 13-14 / 1/2022.

Ngày 13 tháng 01 năm 2022, Hội ND Việt Nam tổ chức Đại hội biểu dương toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương, phát biểu chỉ đạo. phát biểu trước các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc Việt Nam.

3. Sự đóng góp của người cao tuổi đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

– 1941-1945: Hàng vạn quần chúng tham gia tổ chức Hội Phụ nữ cứu quốc để cổ vũ và ủng hộ Mặt trận Việt Nam, xây dựng căn cứ địa cách mạng; xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang của Đảng; đào tạo cán bộ, thông tin liên lạc, hoạt động quân sự , cơ sở đảng hoạt động bí mật, đồng thời tích cực xây dựng lực lượng tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

– 1945-1954 (Kháng chiến chống Pháp): Ông gương mẫu thực hiện và vận động con cháu chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Động viên thanh niên nhập ngũ, tình nguyện mở đường thể dục thể thao. “Hội mẹ chiến sĩ” tích cực vận động tiết kiệm, xây dựng “thùng gạo nuôi bộ đội”.

– Từ năm 1954 đến năm 1975 (Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước). Ở miền bắc “Trai sinh ra đời”, “quân không thiếu một cân”, “việc gì cũng vì vùng”, đạt danh hiệu “Người già 3 giỏi”. Nhiều sức khỏe. các cụ cao tuổi cũng tham gia đội “Bạch quân”, trên chiến trường miền nam, nhiều người ngày đêm đào hầm cán bộ Tây Tạng giúp PLA, tham gia đấu tranh vũ trang, đấu tranh chính trị; các bà mẹ miền nam dũng cảm dẫn đầu các cuộc tuần hành bằng tay không, đòi bỏ tù con cái; kêu gọi lính ngụy quay đầu trở về với Tổ quốc và đồng bào.

– Từ năm 1975 đến năm 2022: nct đã có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, an ninh. , trật tự xã hội .. …. nhiều nhà nghiên cứu có học hàm giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, chuyên gia vẫn tâm huyết, phát huy kinh nghiệm, tri thức, tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế. . nct đã khẳng định được vị thế là nòng cốt của phong trào thi đua yêu nước như: “NCT thi đua làm kinh tế giỏi”, “xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh”, “xây dựng đời sống”, “đời sống văn hóa”. “khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, tham gia “bảo vệ vững chắc chủ quyền và bảo đảm trật tự an toàn biên giới, biển, đảo”; tham gia các hoạt động xã hội cơ sở, làm bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn. , trưởng thôn, tổ hòa giải, tổ tự quản… nhất là việc khôi phục các làng nghề, sản phẩm truyền thống của địa phương mang lại tác động thiết thực, giúp ổn định cơ sở, phát triển kinh tế – xã hội.

Tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang 81 năm qua, lấy “quân đầu” sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; phong trào xung kích, có nhiều Tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm kinh tế, tham gia giữ gìn an ninh trật tự; tham gia các hoạt động cộng đồng ở địa phương, cơ sở các cấp, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng quê hương giàu đẹp. .

Đảng và nhà nước đã tuyên dương, đánh giá cao những đóng góp to lớn của nhân dân Việt Nam và trao tặng công lao cao cả cho nhân dân từ đời này sang đời khác: Bức trướng thêu 18 chữ vàng “Tối cao, gương sáng ngời của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ”; Huân chương Sao vàng Nct; Huân chương Lao động hạng Nhất của T.Ư Hội Cộng sản Việt Nam … Đó là niềm tự hào, động lực to lớn để các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp Đổi mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

4. Hướng dẫn công khai sau Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam

– Quán triệt sâu sắc và phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhân văn của đất nước; phát huy truyền thống tốt đẹp và sức mạnh của các thế hệ người Việt Nam tham gia phát triển kinh tế, xã hội , giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

– Công khai vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các bộ, ngành ở địa phương và Trung ương trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và tổ chức các hoạt động chăm lo phát triển, công khai vai trò của cấp ủy đảng trong toàn quốc. phong trào thi đua yêu nước “tuổi cao – gương sáng”.

– Phát huy vai trò của Nhà nước trong xây dựng và phát triển đất nước, nhất là thực hiện các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả như: Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, tham gia bảo vệ môi trường toàn dân … và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

– Tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam, với 03 nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng tổ chức hội vững mạnh; nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh; phát huy vai trò chủ thể của nhà nước. trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. 03 Kế hoạch công tác: chung sức chăm lo người khó khăn, neo đơn không nơi nương tựa; tích cực tham gia bảo vệ biên giới, biển đảo, phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; xây dựng gia đình văn hóa, một gia đình kiểu mẫu. 02 dự án được Chính phủ phân bổ là: nâng cao hiệu quả “Tháng hành động vì người Việt Nam”; nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự lực.

– Phản hồi tích cực và đăng tải bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Việt Nam; Ngày 06 tháng 4 năm 2022, Ban Thường vụ Trung ương Hội Cộng sản Việt Nam số 102 / tb-vpcp Kết luận cuộc họp của Ban Thường vụ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại buổi làm việc.

Hưởng ứng ngày hội truyền thống Việt Nam 1981 Ngày nhân dân Việt Nam (6/6/1941 – 6/6/2022), xin các cấp Quốc hội coi trọng, vận động, công khai và triển khai. Nhờ đó, nó phù hợp với mọi hoàn cảnh.