Công bố nguyên liệu thực phẩm theo nghị định 15/2018 – InvestOne

Nguyên liệu thực phẩm la gì

Video Nguyên liệu thực phẩm la gì
Nguyên liệu thực phẩm là các sản phẩm phụ ở dạng nguyên liệu thô như bột mì, mật ong, ớt, nước tương, nước mắm, … được sử dụng để chế biến thực phẩm hoặc hỗ trợ tạo ra các món ăn ngon. Do đó, ảnh hưởng đến sức khỏe con người không kém gì thực phẩm truyền thống. Các cơ sở kinh doanh nguyên liệu thực phẩm cần lưu ý điều này để tìm được nguyên liệu chất lượng, an toàn cho sức khỏe.

Công bố thành phần thực phẩm theo quy định cũ

Trước đây, các công ty kinh doanh nguyên liệu thực phẩm phải công bố tuân thủ quy định hoặc thủ tục công bố tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm của họ trước khi bán. Trích dẫn Nghị định số 38/2012 / nĐ-cp quy định cũ như sau:

Thực phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu để bao gói, chứa đựng thực phẩm có quy cách kỹ thuật (sau đây gọi là sản phẩm) phải được công bố hợp quy và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi được đưa ra thị trường.

Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền trong nước trước khi đưa ra thị trường và lưu hành cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và thực hiện.

Công bố thành phần thực phẩm theo Nghị định số 15 (hiện hành)

Hiện nay, thông qua cơ chế chính sách thông thoáng, Chính phủ đã ban hành Nghị định mới số 15/2018 / nĐ-cp thay thế Nghị định số 38/2012 / nĐ-cp. Điều 4 Nghị định 15/2018 / nĐ-cp được trích dẫn như sau:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì đựng thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm), nhưng Điều 2 Luật này quy định trừ sản phẩm. Điều này và Điều 6 của Nghị định này.

Sản phẩm, nguyên liệu chỉ sản xuất, nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân, không tiêu thụ trong nước được miễn chế biến thực phẩm. Thực hiện thủ tục tự kê khai.

Theo nghị định mới, nguyên liệu thực phẩm được phân loại là thực phẩm thông thường nên quy trình công bố giống như thực phẩm thông thường, cho phép doanh nghiệp tự công bố chất lượng sản phẩm của mình.

Hồ sơ tự công bố thành phần thực phẩm bao gồm:

  1. Bản tự công bố sản phẩm (theo mẫu);
  2. Kết quả kiểm nghiệm ATTP của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ:
    • > Các thử nghiệm do phòng thí nghiệm của cơ quan chính phủ chỉ định;
    • hoặc phòng thí nghiệm được công nhận theo ISO 17025;

    Cách thức thực hiện: Công ty chuẩn bị 01 bộ hồ sơ để gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền trên toàn quốc.

    Trên đây là toàn bộ quy trình công bố thành phần thực phẩm. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chuyên sâu hơn.