Tuổi nhâm tuất khai trương ngày nào tốt năm 2022

Tuổi nhâm tuất khai trương ngày nào tốt năm 2022

Video Tuổi nhâm tuất khai trương ngày nào tốt năm 2022

Khi nào là thời điểm tốt nhất để mở ? phong thủy tam nguyên sẽ chia sẻ cho các bạn những ngày tuyệt vời mở hàng hàng tháng. Điều này giúp chủ cửa hàng thu hút may mắn và tài lộc. Ngoài ra, ngày tốt khai trương có thể giúp xua đuổi vận đen và hạn chế những tai họa có thể xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin.

& gt; & gt; & gt; & gt; Chi tiết vui lòng xem: ngày khai trương cửa hàng, khai trương cửa hàng năm 2022, sản phẩm tốt và xấu

1. Ngày khai trương năm Kỷ Hợi 2022

Ngày làm việc tốt nhất trong tháng 1 năm 2022 là ngày nào?

Lịch Gregory: Thứ Bảy, ngày 1 tháng 10 năm 2022

Âm lịch: ngày 12 tháng 8 năm 2021

Quý thứ hai sau năm mới

Su (1: 00-2: 59)

Gầy (7: 00-8: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

19: 00-20: 59)

Con lợn (21: 00-22: 59)

2. Xem ngày tốt tuổi Kỷ Hợi tháng 2 năm 2022

Ngày làm việc tốt nhất trong tháng 2 là ngày nào? Rất tiếc, tháng 2 năm 2022 không có ngày lộ diện cho những người sinh năm Kỷ Hợi. Hãy kiên nhẫn cho những ngày tốt lành trong tháng tới!

& gt; & gt; & gt; & gt; Xem ngay: Ngày làm việc tốt nhất vào năm 2022 là gì?

✅ Cùng xem: sinh năm 2000 xăm hình gì nhé

3. Ngày tốt khai trương tháng 3 năm 2022 năm Kỷ Hợi

Một ngày tốt lành để khai trương vào tháng 3 năm 1982?

Lịch Gregory: Thứ Năm, ngày 17 tháng 3 năm 2022

Âm lịch: ngày 15 tháng 2 năm 2022

Kỷ niệm một phần tư của năm

Su (1: 00-2: 59)

Gầy (7: 00-8: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

19: 00-20: 59)

Con lợn (21: 00-22: 59)

Lịch Gregorian: Thứ Bảy ngày 25/3/2022

Âm lịch: 24/2/2022

<3

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Su (1: 00-2: 59)

Gầy (7: 00-8: 59)

Bọ cạp (9: 00-10: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

19: 00-20: 59)

& gt; & gt; & gt; & gt; Xem thêm: Xem toàn bộ báo cáo ngày đầu tiên của năm 2022 ngay bây giờ

4. Chúc mừng ngày khai trương tháng 4 năm 2022

Lịch Gregory: Thứ Bảy, ngày 4 tháng 2 năm 2022

Âm lịch: ngày 3 tháng 2 năm 2022

Năm Đinh Dậu, Tết Nguyên đán

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Dần dần (3: 00-4: 59)

The Crown (5: 00-6: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

Tuổi Dậu (17: 00-18: 59)

Lịch Gregorian: Thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2022

Âm lịch: ngày 28 tháng 2 năm 2022

Năm con lợn, năm con lợn, năm con bò

Su (1: 00-2: 59)

Gầy (7: 00-8: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

19: 00-20: 59)

Con lợn (21: 00-22: 59)

Lịch Gregory: Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2022

Âm lịch: ngày 3 tháng 10 năm 2022

Ngày quý của tháng và tháng trong năm

Su (1: 00-2: 59)

Gầy (7: 00-8: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

19: 00-20: 59)

Con lợn (21: 00-22: 59)

Lịch Gregorian: Thứ Tư, ngày 19 tháng 4 năm 2022

Âm lịch: 19/3/2022

Ngày nào trong năm âm lịch

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Su (1: 00-2: 59)

The Crown (5: 00-6: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Văn bản (15: 00-16: 59)

Tuổi Dậu (17: 00-18: 59)

Lịch Gregory: Thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Âm lịch: ngày 29 tháng 3 năm 2022

Năm Tý

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Su (1: 00-2: 59)

The Crown (5: 00-6: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Văn bản (15: 00-16: 59)

Tuổi Dậu (17: 00-18: 59)

& gt; & gt; & gt; & gt; Xem ngay: Khi nào là Giờ làm việc Tốt nhất trong năm 2022?

5. Tháng 5 năm 2022 – Ngày tốt lành cho người cao niên

Lịch Gregory: Thứ Năm ngày 12/5/2022

Âm lịch: ngày 4 tháng 12 năm 2022

Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Đán

Dần dần (3: 00-4: 59)

The Crown (5: 00-6: 59)

Bọ cạp (9: 00-10: 59)

Văn bản (15: 00-16: 59)

19: 00-20: 59)

Con lợn (21: 00-22: 59)

Lịch Gregory: Thứ Ba, ngày 17 tháng 5 năm 2022

Âm lịch: ngày 17 tháng 4 năm 2022

Ngày đầu năm mới, ngày đầu năm mới, ngày đầu năm mới

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Su (1: 00-2: 59)

The Crown (5: 00-6: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Bản thân tôi (15: 00-16: 59)

Tuổi Dậu (17: 00-18: 59)

Lịch Gregorian: Thứ Ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022

Âm lịch: 24/4/2022

Ngày đầu năm mới, ngày đầu năm mới, ngày đầu năm mới

Dần dần (3: 00-4: 59)

Vương miện (5: 00-6: 59)

Bọ cạp (9: 00-10: 59)

Bản thân tôi (15: 00-16: 59)

19: 00-20: 59)

Con lợn (21: 00-22: 59)

6. Xem ngày khai trương tháng 6

Lịch Gregory: Thứ Năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022

Âm lịch: 2/6/2022

Ngày Xiahou, Tết Nguyên Đán, Năm Kỷ Hợi

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Su (1: 00-2: 59)

Gầy (7: 00-8: 59)

Bọ cạp (9: 00-10: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

19: 00-20: 59)

✅Mọi người cùng xem: biển số đuôi 59 có ý nghĩa gì

7. Xem ngày khai giảng tháng 7

Lịch Gregory: Thứ Tư, ngày 7 tháng 6 năm 2022

Âm lịch: ngày 6 tháng 8 năm 2022

Ngày, tháng, năm

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Su (1: 00-2: 59)

Gầy (7: 00-8: 59)

Bọ cạp (9: 00-10: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

19: 00-20: 59)

Lịch Gregory: Thứ Năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022

Âm lịch: ngày 6 tháng 9 năm 2022

Năm dậu, âm lịch, năm dậu

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Dần dần (3: 00-4: 59)

Vương miện (5: 00-6: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

Tuổi Dậu (17: 00-18: 59)

Lịch Gregory: Thứ Tư, ngày 13 tháng 7 năm 2022

Âm lịch: ngày 15 tháng 6 năm 2022

<3

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Dần dần (3: 00-4: 59)

Vương miện (5: 00-6: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

Tuổi Dậu (17: 00-18: 59)

Lịch Gregorian: Thứ Sáu, ngày 15 tháng 7 năm 2022

Âm lịch: ngày 17 tháng 6 năm 2022

ngày kỷ niệm, tháng âm lịch, năm âm lịch

Su (1: 00-2: 59)

Gầy (7: 00-8: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

19: 00-20: 59)

Con lợn (21: 00-22: 59)

Lịch Gregorian: Thứ Hai, ngày 18 tháng 7 năm 2022

Âm lịch: ngày 20 tháng 6 năm 2022

Ngày đầu năm mới, Tết Nguyên đán, Tết Nguyên đán

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Su (1: 00-2: 59)

Gầy (7: 00-8: 59)

Bọ cạp (9: 00-10: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

19: 00-20: 59)

Lịch Gregory: Thứ Ba, ngày 19 tháng 7 năm 2022

Âm lịch: ngày 21 tháng 6 năm 2022

Ngày đầu năm mới, Tết Nguyên đán, Tết Nguyên đán

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Dần dần (3: 00-4: 59)

Vương miện (5: 00-6: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

Tuổi Dậu (17: 00-18: 59)

Lịch Gregory: Thứ Tư, ngày 27 tháng 7 năm 2022

Âm lịch: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Ngày đầu năm mới, Tết Nguyên đán, Tết Nguyên đán

Su (1: 00-2: 59)

Gầy (7: 00-8: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

19: 00-20: 59)

Con lợn (21: 00-22: 59)

✅Mọi người đang xem: 1973 là ngày tốt để mua xe

8. Ngày khai trương năm Kỷ Hợi – tháng 8 năm 2022

Tháng 8, chọn ngày khởi công năm Kỷ Hợi?

Lịch Gregory: Chủ nhật ngày 21/8/2022

Âm lịch: 24/7/2022

Ngày trong tuần, tháng Tết Nguyên đán, Tết Nguyên đán

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Su (1: 00-2: 59)

Vương miện (5: 00-6: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Bản thân tôi (15: 00-16: 59)

Tuổi Dậu (17: 00-18: 59)

<3

9. Xem ngày khai trương năm Kỷ Hợi – Tháng 9 năm 2022

Lịch Gregory: Thứ Năm, ngày 9 tháng 1 năm 2022

Âm lịch: ngày 8 tháng 6 năm 2022

<3

Su (1: 00-2: 59)

Gầy (7: 00-8: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

19: 00-20: 59)

Con lợn (21: 00-22: 59)

Lịch Gregorian: Thứ Bảy ngày 10 tháng 9 năm 2022

Âm lịch: ngày 15 tháng 8 năm 2022

ghim năm, tháng hoàng đạo, năm hoàng đạo

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Su (1: 00-2: 59)

Gầy (7: 00-8: 59)

Bọ cạp (9: 00-10: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

19: 00-20: 59)

Lịch Gregory: Thứ Tư, ngày 14 tháng 9 năm 2022

Âm lịch: ngày 19 tháng 8 năm 2022

Năm con dậu, năm con dậu, năm con dậu

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Su (1: 00-2: 59)

Vương miện (5: 00-6: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Bản thân tôi (15: 00-16: 59)

Tuổi Dậu (17: 00-18: 59)

Lịch Gregory: Thứ Sáu ngày 16/9/2022

Âm lịch: ngày 21 tháng 8 năm 2022

Năm, năm Đinh Dậu, năm Đinh Dậu

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Su (1: 00-2: 59)

Gầy (7: 00-8: 59)

Bọ cạp (9: 00-10: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

19: 00-20: 59)

Gregorian: Chủ nhật 25/9/2022

Âm lịch: ngày 30 tháng 8 năm 2022

Ngày Tết, Tết Đinh Dậu, Năm Dậu

Su (1: 00-2: 59)

Gầy (7: 00-8: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

19: 00-20: 59)

Con lợn (21: 00-22: 59)

Lịch Gregory: Thứ Năm, ngày 29 tháng 9 năm 2022

Âm lịch: ngày 9 tháng 4 năm 2022

Năm con dậu, năm con chó, năm con dậu

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Dần dần (3: 00-4: 59)

Vương miện (5: 00-6: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

Tuổi Dậu (17: 00-18: 59)

10. Ngày khai trương phù hợp là tháng 10 năm Kỷ Hợi 2022

Lịch Gregory: Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2022

Âm lịch: ngày 8 tháng 12 năm 2022

Ngày, tháng, năm con heo của bạn

Su (1: 00-2: 59)

Gầy (7: 00-8: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

19: 00-20: 59)

Con lợn (21: 00-22: 59)

Lịch Gregory: Thứ Hai, ngày 10 tháng 10 năm 2022

Âm lịch: ngày 15 tháng 9 năm 2022

ghim hơn ngày, Tết Nguyên Đán

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Su (1: 00-2: 59)

Gầy (7: 00-8: 59)

Bọ cạp (9: 00-10: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

19: 00-20: 59)

Lịch Gregory: Thứ Ba, ngày 11 tháng 11 năm 2022

Âm lịch: ngày 16 tháng 9 năm 2022

Năm con dậu, tháng con chó, năm con dậu

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Dần dần (3: 00-4: 59)

Vương miện (5: 00-6: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

Tuổi Dậu (17: 00-18: 59)

Lịch Gregory: Thứ Tư, ngày 19 tháng 10 năm 2022

Âm lịch: ngày 24 tháng 9 năm 2022

<3

Su (1: 00-2: 59)

Gầy (7: 00-8: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

19: 00-20: 59)

Con lợn (21: 00-22: 59)

11. Khi nào mở cửa vào tháng 11

Lịch Gregorian: Ngày 11 tháng 2 năm 74, 2022

Năm mới, Năm mới, Tết Nguyên đán

Dần dần (3: 00-4: 59)

Vương miện (5: 00-6: 59)

Bọ cạp (9: 00-10: 59)

Bản thân tôi (15: 00-16: 59)

19: 00-20: 59)

Con lợn (21: 00-22: 59)

Lịch Gregorian: Thứ Hai, ngày 14 tháng 11 năm 2022

Âm lịch: ngày 21 tháng 10 năm 2022

Ngày đầu năm mới, ngày đầu năm mới, Tết Nguyên đán

Dần dần (3: 00-4: 59)

Vương miện (5: 00-6: 59)

Bọ cạp (9: 00-10: 59)

Bản thân tôi (15: 00-16: 59)

19: 00-20: 59)

Con lợn (21: 00-22: 59)

Gregorian: Thứ Năm ngày 24/11/2022

Âm lịch: ngày 12 tháng 1 năm 2022

Ngày đầu năm mới, Tết Nguyên đán, Tết Nguyên đán

Su (1: 00-2: 59)

Gầy (7: 00-8: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

19: 00-20: 59)

Con lợn (21: 00-22: 59)

Tháng Chạp – chọn ngày tốt khai trương năm Kỷ Hợi

Lịch Gregory: Thứ Sáu, ngày 12 tháng 2 năm 2022

Âm lịch: ngày 9 tháng 9 năm 2022

Ngày tiếp theo của tháng âm lịch

Dần dần (3: 00-4: 59)

Vương miện (5: 00-6: 59)

Bọ cạp (9: 00-10: 59)

Bản thân tôi (15: 00-16: 59)

19: 00-20: 59)

Con lợn (21: 00-22: 59)

Lịch Gregorian: Thứ Sáu, ngày 12 tháng 9 năm 2022

Âm lịch: ngày 16 tháng 11 năm 2022

Nhâm Tý tháng Bính hơn ngày âm lịch

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Su (1: 00-2: 59)

Gầy (7: 00-8: 59)

Bọ cạp (9: 00-10: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

19: 00-20: 59)

Lịch Gregorian: Thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2022

Âm lịch: ngày 17 tháng 11 năm 2022

Ngày gà, tháng Nantai, năm Nantai

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Dần dần (3: 00-4: 59)

Vương miện (5: 00-6: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

Tuổi Dậu (17: 00-18: 59)

Lịch Gregorian: Thứ Ba, ngày 13 tháng 12 năm 2022

Âm lịch: ngày 20 tháng 11 năm 2022

Ngày của năm chuột, tháng của năm chuột,

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Su (1: 00-2: 59)

Vương miện (5: 00-6: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Bản thân tôi (15: 00-16: 59)

Tuổi Dậu (17: 00-18: 59)

Lịch Gregory: Chủ nhật 18/12/2022

Âm lịch: ngày 25 tháng 11 năm 2022

Ngày của năm chuột, tháng của năm chuột,

Su (1: 00-2: 59)

Gầy (7: 00-8: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

19: 00-20: 59)

Con lợn (21: 00-22: 59)

Lịch Gregory: Thứ Tư, ngày 21 tháng 12 năm 2022

Âm lịch: ngày 28 tháng 11 năm 2022

Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Đán

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Su (1: 00-2: 59)

Gầy (7: 00-8: 59)

Bọ cạp (9: 00-10: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

19: 00-20: 59)

Lịch Gregory: Thứ Năm, ngày 22 tháng 12 năm 2022

Âm lịch: ngày 29 tháng 11 năm 2022

Năm dậu, tháng của năm dậu

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Dần dần (3: 00-4: 59)

Vương miện (5: 00-6: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

Tuổi Dậu (17: 00-18: 59)

Lịch Gregory: Thứ Tư, ngày 28 tháng 12 năm 2022

Âm lịch: ngày 12 tháng 6 năm 2022

Tết Nguyên đán Quý 2 năm Kỷ Hợi

Đánh dấu (23: 00-0: 59)

Dần dần (3: 00-4: 59)

Vương miện (5: 00-6: 59)

Buổi trưa (11: 00-12: 59)

Mùi (13: 00-14: 59)

Tuổi Dậu (17: 00-18: 59)

<3

13. Ghi lại ngày khai trương vào năm 1982

Để có một ngày khai trương thuận lợi, bạn nên cân nhắc những điều sau:

  • Ngoài việc chọn ngày tốt khai trương, bạn cần để ý các sao tốt hỗ trợ cho việc kinh doanh của mình.
  • Bạn phải sinh cùng năm với ngày khai giảng. Hoặc đếm ngược.
  • Mỗi tuổi khác nhau sẽ có cách chọn ngày nhập trạch theo tuổi theo ngũ hành khác nhau.
  • Người cao tuổi nên chọn ngày khai trương theo tam hợp.
  • Tránh ngày tứ hành xung, không hợp để mở cửa hàng. Điều đó có xu hướng mang đến những điều xui xẻo, không may mắn.

Tuổi con lợn chọn ngày tốt xuất hành

& gt; & gt; & gt; & gt; Đã khám phá:

  • Khi nào thì tốt để khai trương vào năm 2022?
  • Khi nào sẽ mở cửa vào năm 2022?

Trên đây là tóm tắt về Thời đại mở năm 2022 để bạn tham khảo. Ngoài ra, để chọn được ngày khai trương chính xác và phù hợp nhất, bạn nên liên hệ với Phong thủy Tân Nguyên qua hotline 1900.2292 để được tư vấn và hỗ trợ, hoặc truy cập website https://pongthuyvuong.com/ để lại tin nhắn.