As deaf as a post Tiếng Anh là gì? – Từ điển số

As deaf as a post la gi

Video As deaf as a post la gi

Thông tin điều khoản

Hình ảnh các thuật ngữ điếc như bài đăng

Xem thêm nghĩa của từ này

 • Kết thúc hợp đồng với Trung Quốc là gì?
 • Tiếng Trung có nghĩa là gì?
 • Cỏ mượt là gì?

Số tiền thuế

 • là bao nhiêu?
 • Tiếng Trung pha loãng là gì?
 • Hoa mẫu đơn trong tiếng Trung Quốc là gì?
 • bằng tiếng Trung?
 • Từ tiếng Trung Quốc để chỉ thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?
 • Ngũ cốc gạo trong tiếng Trung là gì?
 • Hấp ​​phụ tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

Bị điếc như một bài đăng tiếng Anh ?

as điếc như một bài đăng có nghĩa là điếc hoàn toàn

trong tiếng Anh

 • điếc như một bài viết Tiếng Anh nghĩa là điếc hoàn toàn. Thành ngữ tiếng Anh.
 • Đây là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực này.

Hoàn toàn Điếc trong tiếng Anh là gì?

Ý nghĩa-Giải thích

Đây là cách đăng bài bằng tiếng Anh như một người khiếm thính . Đây là một thuật ngữ tiếng Anh chuyên nghiệp và được cập nhật lần cuối vào năm 2022.

Tóm tắt

Thông tin trên có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ điếc như đăng trong tiếng Anh không? (Hoặc giải thích thành ngữ tiếng Anh Totally Deaf. Nó có nghĩa là gì?) . Định nghĩa của as điếc như một bài đăng trong tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, Ví dụ, Sự khác biệt và Hướng dẫn Sử dụng Khi Điếc / Hoàn toàn Điếc khi Đăng Tiếng Anh. Thành ngữ tiếng Anh .. Truy cập tudienso.com để tìm thông tin về thuật ngữ tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn … thông tin được cập nhật liên tục. Từ điển kỹ thuật số là một trang web giải thích ý nghĩa của các từ điển chuyên nghiệp thường được sử dụng trong các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu dịch vụ địa phương ở Trung Quốc là gì?