Kinh tế chính trị là gì?

Bạn đang quan tâm đến: Kinh tế chính trị là gì? tại Soloha.vn

Kinh tế là gì chính trị là gì

Video Kinh tế là gì chính trị là gì

Kinh tế chính trị là một trong những môn học mà sinh viên đại học không xa lạ. Đó là một trong những môn học khó và rất khó để tham gia. Vì vậy nó đã từng là nỗi “ám ảnh” của bao thế hệ học sinh.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho độc giả một số nội dung liên quan để trả lời câu hỏi: Kinh tế chính trị là gì?

Kinh tế chính trị là gì?

Kinh tế chính trị là khoa học xã hội nghiên cứu sản xuất và trao đổi hàng hóa liên quan đến chính trị từ góc độ chính trị.

– Thuật ngữ kinh tế chính trị có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp kết hợp với nghĩa của một hệ thống chính trị. Kinh tế chính trị cung cấp cho nền kinh tế học hiện đại những khái niệm và hệ thống kiến ​​thức cơ bản nhất như nhu cầu, lợi nhuận, và thương mại tự do.

– Quan điểm của nhiều trường phái kinh tế chính trị đã trở thành tín ngưỡng tư tưởng của các nhà kinh tế và chính trị gia.

Cách tiếp cận Kinh tế Chính trị

– Kinh tế chính trị chịu ảnh hưởng của triết học chính trị. Trường phái kinh tế chính trị phát triển theo quan điểm của trường phái triết học chính trị. Chủ nghĩa tự do cho rằng nhà nước nên hạn chế can thiệp vào đời sống xã hội.

– Khi áp dụng quan điểm này, một số kinh tế học đã tạo ra kinh tế chính trị cổ điển. Chủ nghĩa bảo thủ cho rằng giá trị tư bản thặng dư thuộc về cá nhân.

– Các phương pháp bao gồm:

+ Cách tiếp cận lấy nhà nước làm trung tâm:

Trường phái kinh tế chính trị tân cổ điển và kinh tế chính trị Keynes bắt nguồn từ cách thức mà chính trị học được định nghĩa là khoa học về nhà nước và kinh tế học bao hàm thị trường. Do đó, giả sử rằng kinh tế chính trị nghiên cứu sự cân bằng quyền lực giữa thị trường và nhà nước.

Nhà nước cố gắng kiểm soát nền kinh tế để đạt được các mục tiêu của mình.

+ Phương pháp Tiếp cận Trọng tâm:

Đây là phương pháp của kinh tế chính trị cổ điển. Bởi vì họ coi quyền lực là trái tim của chính trị, họ coi kinh tế chính trị là nghiên cứu về cách thức quyền lực được thực hiện trong nền kinh tế.

+ Phương pháp ở giữa:

Đây là cách tiếp cận của kinh tế chính trị hiện đại. Nền kinh tế chính trị hiện đại bắt nguồn từ ý tưởng cho rằng có các hệ thống quyền gắn liền với thị trường, trong đó quan trọng nhất là quyền tài sản.

Chính trị có thể xác định và ảnh hưởng đến các quyền này. Vì vậy, nhiệm vụ của kinh tế chính trị là nghiên cứu xem chính trị có ảnh hưởng như thế nào đến các hệ thống lợi ích này. Kinh tế chính trị hiện đại có thể được chia thành ba trường phái nhỏ hơn, đó là chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa hợp đồng hiện đại và chủ nghĩa Hegel.

+ Cách tiếp cận tập trung vào xã hội:

Đây là phương pháp của kinh tế chính trị Mác-Lênin và chủ nghĩa vị lợi. Các trường này đều nghĩ đến đất nước vì lợi ích của xã hội.

– Kinh tế chính trị liên quan đến nhiều ngành khoa học xã hội khác. Các nhà nghiên cứu kinh tế chính trị thường sử dụng các kiến ​​thức khoa học xã hội khác để giải thích các hiện tượng và hành vi kinh tế.

– Nhiều nhà xã hội học nghiên cứu các quan hệ xã hội được hình thành trên cơ sở quan hệ sản xuất và ảnh hưởng của quan hệ sản xuất đến hoạt động xã hội của con người. Nhân học sử dụng kinh tế chính trị để nghiên cứu mối quan hệ giữa hệ thống tư bản toàn cầu và nền văn minh địa phương.

Loại hình kinh tế chính trị hiện tại

– Chủ nghĩa tư bản:

Lý thuyết ủng hộ lợi nhuận như một động lực. Nói một cách đơn giản, ý tưởng đằng sau chủ nghĩa tư bản là các cá nhân tư nhân và các tác nhân khác được thúc đẩy bởi lợi ích của chính họ – họ kiểm soát sản xuất và phân phối, định giá và tạo ra nguồn cung. và những cây cầu.

– Chủ nghĩa xã hội:

+ Loại hình kinh tế chính trị này thúc đẩy ý tưởng rằng việc sản xuất và phân phối hàng hóa và của cải được duy trì và điều tiết bởi xã hội chứ không phải bởi các nhóm người cụ thể.

+ Cơ sở lý luận đằng sau điều này là bất cứ thứ gì xã hội sản xuất ra đều được thực hiện vì lợi ích của những người tham gia, bất kể địa vị, giàu có hay địa vị. Chủ nghĩa xã hội nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người quyền lực, nơi một hoặc nhiều cá nhân không sở hữu hầu hết quyền lực và của cải.

– Chủ nghĩa cộng sản:

+ Chủ nghĩa cộng sản thường bị nhầm lẫn với chủ nghĩa xã hội bởi các cá nhân, nhưng có sự khác biệt rõ ràng giữa hai lý thuyết.

+ Chủ nghĩa cộng sản là một lý thuyết được phát triển bởi Karl Marx, người tin rằng chủ nghĩa tư bản đã bị kìm hãm và tạo ra khoảng cách giàu nghèo rất lớn. Người ta tin rằng các nguồn tài nguyên được chia sẻ, bao gồm tài sản, và việc sản xuất và phân phối phải được giám sát bởi chính phủ.

Một học giả về kinh tế chính trị được gọi là nhà kinh tế chính trị. Nghiên cứu của họ thường liên quan đến việc xem xét các chính sách công, tình hình chính trị và thể chế chính trị ảnh hưởng như thế nào đến tình trạng kinh tế và tương lai của một quốc gia thông qua lăng kính xã hội học, chính trị học hoặc khoa học chính trị. nền kinh tế.

Vậy, kinh tế chính trị là gì? là câu hỏi được chúng tôi giải đáp chi tiết qua bài viết trên. Ngoài ra, chúng tôi cũng phân tích một số nội dung liên quan đến kinh tế chính trị. Chúng tôi hy vọng nội dung trong bài viết hữu ích với bạn.