Công An Phường Tiếng Anh Là Gì, Công An Thành Phố Tiếng Anh Là Gì

Công an phường tiếng anh là gì

Video Công an phường tiếng anh là gì

Tên cơ quan nhà nước hay cấu trúc cơ quan nhà nước bằng tiếng Anh cũng đã thu hút được nhiều người dịch quan tâm, may mắn thay thông qua phần phụ lục của Thông tư số 03/2009 / tt-bng ngôn ngữ tiếng Anh. của cơ quan được quy định Tên và tổ chức tại Việt Nam, nhằm thống nhất việc sử dụng tiếng Anh giữa các bộ phận. Bạn đang xem: Cảnh sát trưởng tiếng Anh là gì

Bạn đang xem: Cảnh sát Phường của Anh là gì

Phụ lục của Thông tư Thư số 03/2009 / tt-bng

Thông báo số 06/2015 / tt-btp về việc thực thi pháp luật

Tóm tắt

Bạn đang xem: Cảnh sát Phường của Anh là gì

Quốc hiệu, tên cơ quan, chức vụ lãnh đạo, công chứng bằng tiếng Anh

Fu Lu, kèm theo Thông tư số 03/2009 / tt-bng ngày 09 tháng 7 năm 2009 ban hành bản dịch tên nước, tên cơ quan, đơn vị và chức danh của lãnh đạo, cán bộ, công chức. Văn hóa tiếng Anh của hệ thống hành chính quốc gia đối với các giao dịch liên quan đến nước ngoài

1.

Xem thêm: si có nghĩa là gì? Tham và ghét nghĩa là gì, tham lam và ghét bỏ nghĩa là gì

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Tên chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ

– Danh từ tiếng Anh “viet nam” trở thành tính từ “vietnamese”

– “Tiếng Việt” được dịch sang tiếng Anh là “Tiếng Việt”

– Dạng sở hữu của danh từ “viet nam” là “viet nam’s”

3. Tên cơ quan chính phủ

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

4. Các chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Bộ trưởng

5. Văn phòng Tổng thống và Lãnh đạo Văn phòng

6. Tên thường gọi của đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ

7. Chức danh thứ trưởng tương đương với chuyên viên các bộ, cơ quan

8. Các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan chính phủ

Chủ nhiệm Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

9. Cấp bộ (tổng cục, ủy ban …) tên đơn vị và chức vụ lãnh đạo

Câu lạc bộ

10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, huyện, xã và các đơn vị trực thuộc

Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh

Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh

Ví dụ: Tỉnh Hà Nam

Ví dụ: Tỉnh Hà Nam

Ví dụ: Quận Ba Đình

Ví dụ: Quận Ba Đình

Ví dụ: Xã Quảng Trung

Ví dụ: Xã Quảng Trung

Ví dụ: phường trang tiền

Ví dụ: Home Ward

– Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn – Ủy ban nhân dân huyện Đồng An

Văn phòng

Ví dụ: Bộ Ngoại giao Hà Nội

Ví dụ: Phòng quan hệ đối ngoại

Ví dụ: Thị trấn Tam Sơn

11. Các chức danh lãnh đạo chính quyền địa phương và công chức các cấp